Bezplatná registrácia firiem na portály www.byvajme.sk
 
Pridané: 10.03.2014  
 
 

www.byvajme.sk – bezplatný adresár firiem z rôznych oblastí

 

Ponuka bezplatnej registrácie a reklamy na špecializovanom portály www.byvajme.sk

 

Špecializovaný portál www.byvajme.sk je zameraný Vä?šinou na problematiku bývania a stavebníctva, ale aj iných oborov. Doteraz je na ?om bezplatne zaregistrovaných viac ako 5.000 firiem prevažne z oblastí: nábytok, interiér, stavebníctvo, služby, remeslá, dovolenka, elektronika: biela + ?ierna, zdravie a krása ...

Mesa?ne návštevníci vyh?adajú viac ako 30.000 informácií o firmách, ktoré sa doteraz bezplatne zaregistrovali. Návštevníci okrem vyh?adávania pod?a kategórií používajú  aj vyh?adávania pod?a k?ú?ových slov (fulltextové vyh?adávanie) a tak si návštevník pozrie v priemere pod?a výsledkov vyh?adávania aj ?alších 5-7 stránok s informáciami o iných firmách a ich ponuke.

Portál je optimalizovaný prevažne na vyh?adávanie odkazov v Google a preto 90% návštev na portály je na základe vyh?adávanie pod?a k?ú?ových slov v Google.

          

                                              Registrácia firiem je zdarma

 

V rámci registrácie sa uvádzajú klasické údaje o firme t.j. názov , adresa, tel, faxové spojenie, e-mail, web stránka a kontaktné osoby. Tiež sa uvádza krátky a rozšírený popis ?innosti firmy. Vašu firmu môžete zatriedi? do 2 hlavných kategórií pod?a ?innosti firmy.

Dôležitým kritériom pre vyh?adanie je možnos? zadania viacerých k?ú?ových slov (až 15) pod?a ktorých návštevník nájde firmu a jej ponuku vo fulltextovom vyh?adávaní.

Zárove? môžete zadáva? bezplatne aj svoje ponuky a informácie o rôznych akciách, z?avách a pod.

 
Vašu ponuku (inzerát) môžete bezplatne prida? po prihláseni sa v ?avom hornom rohu v rubrike "Prihlásenie" vo?bou v menu "moje ponuky".

 

Radi privítame na našom portáli aj odborný ?lánok o problematike ktorou sa Vaša firma zaoberá.
?lánok o rozsahu cca 1xA4 zašlite na adresu databaza@byvajme.sk. Je povolená skrytá reklama Vašej firmy na konci ?lánku formou uvedenia linku (web adresy) Vašej firmy a kontaktných údajov.

 

 

Mail: databaza@byvajme.sk , tel. 0915/904 114