GEOPATOGÉNNE ZÓNY – profesionálne meranie a eliminácia (odrušenie) geopatogénnych zón na celom slove
 
Pridané: 12.11.2018  
 

Geopatogénne Zóny

    GEOPATOGÉNNE ZÓNY – PROFESIONÁLNE MERANIE a ODRUŠENIE  na celom SLOVENSKU

Zaoberáme sa najmä negatívnymi ú?inkami Geopatogénnych zón na ?udí. Tiež  aj rôznymi spôsobmi eliminácie (odrušenia) ich ú?inkov.

?íslami 1 a 2 sú ozna?ené Geopatogénne Zóny. ?íslom 3 - kríženie zón . Mimo týchto zón je byt OK
ilustra?ný  Obrázok nepriaznivého priebehu Geopatogénnych Zón cez byt. ?íslami 1 a 2 sú ozna?ené Geopatogénne Zóny. ?íslom 3 – kríženie zón . Mimo týchto zón je byt OK.
Máte problémy so spánkom?.  Ste malátny, nevysvetlite?ne unavený, nervózny?. Nevládzete tak ako kedysi?.  „Lepí “ sa  na Vás viac chorôb ako predtým?.  Vaše deti sa v noci ?asto budia a pla?ú?.
Máte problémy so spánkom?.  Ste malátny, nevysvetlite?ne unavený, nervózny?. Nevládzete tak ako kedysi?.  „Lepí “ sa  na Vás viac chorôb ako predtým?.  Vaše deti sa v noci ?asto budia a pla?ú?.
Dlhodobý pobyt nad Geopatogénnymi Zónami spôsobuje rôzne nepochopite?né problémy. Po dlhšej dobe môžu vzniknú?, alebo sa zhorši? aj zdravotné problémy.   Vä?šinou sta?í iba zmeni? napr. umiestnenie postelí, alebo nábytku. Alebo použi? ?alšie praxou overené spôsoby riešenia týchto problémov. 

Ak máte podobné problémy  Je na?ase necha? si premera? Vaše obydlie  na výskyt geopatogénnych zón. Po premeraní  Vám navrhneme praxou overené riešenia týchto problémov. 

Cenník Meraní Geopatogénnych Zón + IBA do 15.11. Z?AVA až 50%    –>Kliknite  TU.  Cena merania od 25 €

 GEOPATOGÉNNE  ZÓNY – podrobnejší POPIS:

Geopatogénne zóny (GPZ)–  sa vyskytujú vä?šinou v pásoch rôznej šírky, ktoré  môžu prechádza? cez Vaše obydlie. Ke? sa tieto zóny vyskytujú na miestach, kde sa  dlhšie zdržiavate: napr. v spálni, alebo na pracovnom mieste, prípadne tam kde relaxujete,  pozeráte TV at?. Potom môžu najmä u senzitívnejších osôb  po dlhšej dobe  vznika? problémy so spánkom, pocity nadmernej únavy, podráždenosti, strata vitality, syndróm vyhorenia, depresívne stavy, rôzne zdravotné problémy, strata imunity …)

Výskyt  Geopatogénnych zón ovplyv?uje  miesto na ktorom je postavené obydlie.  Sú to najmä rôzne zmeny  v štruktúre  zloženia zemského podložia, menšie tektonické zlomy, vrásnenia zemskej kôry a podzemné dutiny. Negatívny vplyv majú aj podzemné vodné toky – tzv. vodné žily.  Tieto javy vznikajú v zemi v h?bkach od nieko?ko  metrov až po  nieko?ko kilometrov.

Vypo?ujte si aj celý rozhovor  v rádiu Košice na tému Geopatogénne Zóny:  Kliknite–>TU

Audio prehráva?
00:00
00:00

Cenník služieb +iba do 15.11. AKCIA Z?AVA až 50% v rámci výjazdových meraní po celom Slovensku  –>Kliknite  TU       Cena merania od 25€

RIEŠENIA PROBLÉMOV:

1- Klasické riešenia: Premiestnením nábytku v byte, dome, kancelárii, z miest  kde sa dlhšie zdržiavate  …mimo negatívnych miest. Niekedy sta?í presunú? postel alebo pracovný stôl s po?íta?om o 1-2 metre ?alej,  obráti? polohu tela pri spaní na opa?ná stranu … Vä?šinou pomôže aj zmena využívania miestností v byte.  Ak sa nedá premiestni? napr. poste?, alebo po?íta?ové pracovisko. Potom pomôže aj umiestnenie ur?itých prírodných materiálov napr. pod poste?, kreslo, gau?.

2– Umiestnením pasívneho solenoidu EMGEON HOME, ktorý eliminuje ú?inky Geopatogénnych Zón. Najú?innejšia je kombinácia tzv. klasických a nových  spôsobov riešenia týchto problémov. Napr. pasívny solenoid EMGEON HOME    + umiestnenie prírodných prostriedkov ktoré tiež eliminujú ú?inky geopatogénnych zón.

emgeon-obyvacka-webemgeon-kuchyna-umiesnenieemgegon-pri klime-websolenoid-stojan-na-kvetysolenoid-kniznicasolenoid-2spojene

Ukážka umiestnenia a orienta?ná schéma pôsobenia zariadenia EMGEON

V praxi osved?ený a ú?inný prostriedok na redukciu  geopatogénnych zón je zariadenie EMGEON  Je to pasívny solenoid – valec z nevodivého materiálu ovinutý špeciálne upravenou medenou páskou. Zariadenie funguje  na elektromagnetickom princípe  ako harmonizátor prostredia a “reduktor negatívnych zón” . Umiest?uje sa v obydlí  najlepšie na presne ur?ené miesto  pod?a nameraných hodnôt.  Alebo ?alšou možnos?ou je umiestnenie 2 ks solenoidov do opa?ných rohoch bytu. Bližšie info—–> TU

Zariadenie EMGEON je rovnako ú?inné ako nieko?konásobne drahšie prostriedky a zariadenia ?i už napájané el. prúdom alebo nie. Navyše neprodukuje ?alší “Elektrosmog”.  

Cenník služieb + aktuálne ak?né ceny —–>Kliknite  TU