AKCIA: do 31.12.2018, Strešné krytiny
 
Pridané: 23.09.2016  
 
Strešná krytina ISOLA MESTERTEKK na šikmé i ploché strechy. Mechanicky/natavovaním kotvené mimoriadne odolné SBS polymérasfaltové pásy ohybné aj pri -40°C, s elasticitou asfaltu vyše 2500%.
 
Predaj a realizácia strešných krytín nórskej firmy Isola, nemeckej umelej bridlice Ardesia, ve?koplošných plechov Balex, disperznej tekutej gumy a SBS asfaltových pásov Isola Mestertekk.