Okná bez kompromisu!
 
Pridané: 13.11.2018  
 
Drevo-hliníkové okná - OREX
 
D R E V O – H L I N Í K O V E O K N Á - O R E X - zvnútra drevo – zvonku hliník, a to všetko zasklenné trojsklom s koeficientom Ug=0,5W s TGI rámikom! Drevohliníkové okna predstavujú prielom v riešení funk?ných, estetických a praktických potrieb moderného domu. Ak ste dosia? váhali s kúpou dreveného okna z dôvodu potreby vykonávania jeho údržby alebo potreby jeho budúceho lakovania, tak teraz už tieto obavy nemajú opodstatnenie! Vychutnávajte si moderné a zdravé bývanie s dotykom pravého prírodného dreva a hliníka spojených v okno s neprekonate?nými tepelnými a zvukovo-izola?nými vlastnos?ami! Drevohliníkové okno znamená: vysoká odolnos? hliníka v exteriéri, príjemný pocit a estetický dojem z dreva v interiéri, široké farebné možnosti nezávisle od seba v exteriéri a v interiéri, ve?ká typová variabilita hliníka, výborne tepelné vlastnosti vhodne do pasívnych domov, zdravotná nezávadnos? - ekologický výrobok, ve?ká tvarová stabilita celého okna. Výrobca = f. OREX, Lipníky 94 informácie: Peter Mich?ák 0905340741 www.orex.sk orex@orex.sk