Dilatačno-tesniace polymérové asfaltové pásky pre opravy výtlkov ciest DUNAFLEX.
 
Pridan: 13.11.2018  
 
Dilatačno-tesniace polymérové asfaltové pásky pre opravy výtlkov ciest DUNAFLEX.
 
Pásky Dunaflex sú samolepiace polymérasfaltové dilatačno-tesniace bitúmenové pásky (pružné v rozsahu teplôt od -25°C po 124°C) plastelinovej koexistencie, určené na trvácne, rýchle a spoľahlivé opravy prasklín v asfaltových povrchoch ciest, resp. na spoľahlivé utesnenie všetkých detailov pri výstavbe nových a opravách povrchov už existujúcich komunikácií. Najčastejšie príklady použitia: - VERTIKÁLNE profilakticky pri pokládke nového asfaltu do spojov k existujúcej vrstve starých asfaltov, chodníkov, bočné spoje s obrubníkmi, pri rekonštrukciách asfaltových povrchov po vyrezaní poškodených asfaltových kobercov, pri výmenách, alebo opravách porušených cestných povrchov a výtlkov. Najčastejší rozmer pásky 30x8mm x10m,30x4mm x15m, - VODOROVNE dodatočne na odstraňovanie prasklín, trhlín v povrchoch ciest jednoduchým nenáročným prelepením asfaltovou páskou, napr. rozmeru 40x4mm x 15m a následným rozjazdením kolesami áut,vhodné aj pre odstraňovanie záručných porúch: - spoje nových asfaltových povrchov s konštrukciami z iných materiálov - obrubníky a kanály, liatinové dažďové vpuste, poklopy šácht a uzáverov - káblové šachty, hydranty - vjazdy na cestu - železničné priecestia ... Popis: - Pásky DUNAFLEX sú flexibilné bitúmenové tesniace pásky, ktoré sú určené na použitie v povrchových konštrukciách komunikácií, realizovaných teplými technologickými postupmi, pre vytvorenie spoľahlivých, stálych, vodotesných spojov v liatych a valcovaných asfaltových povrchoch. Pásky majú jednostrannú samolepiacu úpravu pre ľahšiu a presnejšiu aplikáciu na stávajúce povrchy a hrany. Zavalcovaním horúceho asfaltu (optimálna teplota 130 - 160 °C, minimálna 116 °C) dochádza nielen k nataveniu pásky ale aj k vytvoreniu pružného predpätia jej stlačením v spoji. Použitie: - Pásky DUNAFLEX sú bitúmenové tesniace pásky s vysokou pružnosťou, mäknúce pri vysokoteplotných technológiách, typických pre proces pokládky horúcich bitúmenových povrchov. Umožňujú vytvoriť spoľahlivý a vodotesný spoj medzi starým studeným a novým horúcim asfaltovým povrchom. Polymér–modifikovaný bitúmen použitý pri výrobe týchto pások zvyšuje flexibilitu i teplotu tavenia, lepivosť a elasticitu aj pri nízkych teplotách. - Bitúmenové pásky môžu byť použité pre pozdĺžne aj priečne spojenia asfaltových povrchov, ktoré boli položené v odlišnom čase alebo spoje s obrubníkmi, kanálmi, a pod. Sú mimoriadne vhodné na opravy trhlín a prasklín, nakoľko tu nevyžadujú teplý aplikačný proces s náročnou technológiou ale úplne stačí povrch prasklín očistiť a v priebehu pár minút pásku na vozovku nalepiť a nechať rozvalcovať kolesami áut = SPOĽAHLIVOSŤ A KVALITA!