» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 
Bukemekrsprof
Ěîńęâŕ
arits
Moskow
RuwMup
Quatre Bornes
Jefferyvot
Gliwice

SUN SYSTEM SR
Skalica
Interstomesu
Ěîńęâŕ

XEvilBestzed
Moscow
Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Porovnanie cien vykurovania peletkami a plynom
 
Pridané: 17.03.2010 Vytlačiť článok
 
Základná informácia pre tých čo uvažujú o vykurovaní peletkami
 
 

Pozri tiež: www.dracie-zily.sk : stránka zameraná na zdravšie a bezpečnejšie bývanie

Cena peletiek – porovnanie.

Pre posúdenie nákladov v porovnaní s inými druhmi paliva je dobré nájsť jednoduchý porovnávací mechanizmus. Najobjektívnejšie kritérium je spotreba média. Keďže nákupnú cenu jednotky používaného média poznáme, vieme tiež určiť náklady na médium. Porovnávacou jednotkou bude jednotka práce, v tomto prípade vyjadrená cez 1 GJ. Pre objektívnosť nesmieme zabudnúť zohľadniť účinnosť vykurovacieho systému, vo vzťahu k spotrebe média.

V našich podmienkach je najrozšírenejšie médium pre spaľovanie v kotloch kúrenia zemný plyn. S dostatočnou presnosťou môžeme kalkulovať s tým, že na výrobu tepla v objeme 1 GJ spotrebujeme 33,4 m3zemného plynu. Toto číslo už zahrňuje aj efektívnosť celého vykurovacieho systému a vplyv letného obdobia, kedy plynový kotol vyrába len teplo na ohrev teplej vody.

Pre porovnanie spotreby peletiek môžeme s dostatočnou presnosťou kalkulovať so spotrebou drevných peletiek na výrobu 1 GJ v objeme 62 kg peletiek.

Porovnanie ceny spotrebovaného média na výrobu 1 GJ je potom určené porovnaním

ceny 33,4 m3 zemného plynu voči 62 kg drevných peletiek.

Celkový rozdiel v nákladoch určíme napríklad z ročnej spotreby zemného plynu, ktorý prepočítame na spotrebu peletiek. Približne 1,87 násobok spotreby plynu je rovný spotrebe peletiek. Z ceny peletiek môžeme potom určiť celkové ročné náklady na spotrebované peletky.

Uvediem príklad prepočtu:
V rodinnom dome bola celková spotreba plynu za rok 3340 m3, z čoho vyplýva, že bolo vyrobené celkom 100 GJ tepla. Na to aby sme vyrobili rovnaké množstvo tepla z peletiek spotrebujeme 6 200 kg peletiek.
Keď cena plynu je napr. 16,- Sk/m3 a cena peletiek je cca 7,- Sk/kg ročné náklady na médium zemný plyn budú 53.440,- Sk/rok a náklady na peletky 43.400,- Sk/rok.
Rozdiel v cene predstavuje 19% .

Na základe praktických skúseností môžem zodpovedne prehlásiť, že tento pomer je veľmi blízky k skutočnosti. Samotná cena potom záleží samozrejme od tarifnej triedy odberu zemného plynu a skutočnej ceny nákupu peletiek.

Na záver je ešte potrebné zdôrazniť, že cena peletiek je len jedna zložka nákladov a pre úplné porovnanie je potrebné zohľadniť aj ďalšie vzniknuté náklady. Najčastejšie sa jedná o dovoz a manipuláciu s peletkami.

viac informácií o peletkách nájdete na: http://peletky.blogspot.com/
 

    SLOVENSKÝ   PROJEKT MERANÍ GEOPATOGÉNNYCH ZÓN a GEOANOMÁLIÍ  

Geologicka-mapa-SR-FB

          Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za účelom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z hľadiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za účelom vyhodnotenia štatistického a geologického rozloženia geoanomálií pod obývanými oblasťami. Zároveň sa sleduje aj vplyv určitých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia určitým spôsobom eliminovať  geoanomálie a GPZ. Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobiť, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdržujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

Pozri tiež: www.dracie-zily.sk : stránka zameraná na zdravšie a bezpečnejšie bývanie

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia