» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 
AlinaFup
Comilla
LutherBeado
La Primavera
karinex
Omsk
Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Netopiere na sídliskách
 
Pridané: 23.07.2011 Vytlačiť článok
 
Prečo sú netopiere v mestách a čo s nimi?
 

Netopiere na sídliskách

 

Prečo sú netopiere v mestách?

Netopiere už dlhodobo využívajú rôzne objekty a budovy vytvorené človekom. Príkladom sú podkrovia kostolov a iných starých stavieb, ktoré sú kvôli pokoju a tme vyhľadávaným miestom výchovy mláďat viacerých druhov. Umožňujú tiež rozmnožovanie druhov, náročnejších na teplotu, ktoré v južnej Európe využívajú hlavne jaskyne - akonetopier veľký. Novodobým problémom sa stali panelové budovy, ktoré boli vo veľkých počtoch stavané v bývalých socialistických krajinách. Ich konštrukcia ponúka veľa vhodných úkrytov pre netopiere – štrbiny medzi panelmi a otvory v podstrešných priestoroch. Pripomínajú skalné štrbiny a tiež poskytujú netopierom priaznivé podmienky a bezpečie. Zvlášť raniak hrdzavý, pôvodne využívajúci hlavne stromové dutiny, sa špecializoval na panelové sídliská. Veľká časť populácie na Slovensku je v súčasnosti viazaná práve na panelové budovy. Ešte extrémnejšie sa viaže na paneláky jeden vtáčí druh – dáždovník tmavý, u ktorého takmer celá populácia hniezdi v panelákoch. Tento presun do ľudských sídlisk si zapríčinil čiastočne aj človek sám, pretože dlhodobo odstraňuje z lesov staré stromy, ktoré predtým poskytovali úkryty pre vtáky aj netopiere. V súčasnosti by zánik „panelákových“ populácií mohol spôsobiť vážne ohrozenie viacerých druhov. Preto je potrebné hľadať riešenia, ktoré umožnia netopierom existovať a zároveň nebudú problémom pre obyvateľov sídlisk.

Našli ste netopiera v zime?

Ak nájdete v zime netopiera, kontaktujte príslušný obvodný úrad životného prostredia (www.kuzp.sk) alebo Štátnu ochranu prírody (www.sopsr.sk, povinnosť zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny), ktorý určia čo s chráneným živočíchom urobiť. Nájdené netopiere sú často dehydrované, preto je dobré im priložiť k papuľke kúsok vaty alebo vreckovky namočenej vo vode – ak je smädný, bude ju lízať. Ak je netopier v poriadku, bez zranení (ozýva sa, lezie a lieta), odporúčame ho položiť iba na parapetnú dosku okna, alebo kmeň stromu a mal by odletieť (pozor na mačky!). Najlepšie čo najbližšie k miestu, kde ste ho našli. Nie je vhodné ich vypúšťať, ak je teplota výrazne pod nulou. Vtedy je dobre dať ho do krabice, do ktorej dáte handru, aby sa netopier mohol ukryť. Krabicu je vhodné držať napr. v pivnici alebo na chodbe pri teplote okolo 10–15 stupňov. Hneď ako príde oteplenie (teploty aspoň nad nulou), je možné ho vypustiť. Netopiera nechytajte nikdy holými rukami, ale radšej v rukaviciach alebo cez handru. Pokiaľ sa bude cítiť ohrozený, mohol by Vás pohrýzť. Manipulujte s ním, pokiaľ je to nevyhnutné, veľmi opatrne – netopiere sú veľmi jemné a mohli by ste ich zraniť.

Druhy využívajúce panelové domy

Raniak hrdzavý 
je v panelových budovách najčastejšie nachádzaný druh. Je to väčší netopier, ktorého dĺžka tela dosahuje 6–8 cm a rozpätie úzkych krídel až 35 cm. Srsť má hrdzavohnedú, lietacie blany tmavohnedé. Je veľmi nápadný svojim hlasným cvrlikaním, ktoré počuť z jeho úkrytov. Vyletuje ešte za šera, tesne po západe slnka. Lieta veľmi rýchlo a vysoko vo voľnom priestore. V jeseni, keď sa večer rýchlo ochladzuje a prestáva lietať hmyz, môžeme vidieť raniaky loviť už popoludní. Ako úkryt na sídliskách často využívajú duté priestory v strešných atikách a fasádach bytoviek. Kolónie využívajú často aj štrbiny medzi panelmi na miestach, kde je vypadnutá izolácia. Paneláky využívajú hlavne na jeseň a v zime ale aj celoročne. Občas vytvárajú početné zoskupenia aj niekoľko sto jedincov.

Večernica malá 
je druhým najčastejšie nachádzaným druhom netopiera v mestských budovách. Patrí k najmenší druhom našich netopierov, ktorého telo dosahuje len 3,5–5 cm, s rozpätím krídel okolo 20 cm. Celkovo má hnedé až sivohnedé sfarbenie. Jej obratný lov, v skupinke troch až piatich jedincov môžeme pozorovať napr. pri obletovaní pouličnej lampy, korún stromov, alebo nad vyhriatym asfaltovým chodníkom počas teplých letných večerov. Na jeseň pri presune na zimoviská sú pomerne časté aj hromadné nálety večerníc malých do bytov cez otvorené okno. Je to spôsobené neskúsenosťou mladých jedincov, ktoré považovali byt za potenciálne zimovisko. Samičkám na rodenie mláďat ako vhodný úkryt postačí aj škára medzi panelmi na bytovke, alebo priestor pod plechom pokrývajúcim fasádu a strechu budovy.

Revitalizácie panelových domov

V súčasnosti prebieha intenzívne zatepľovanie a špárovanie panelových budov vo veľkom rozsahu. Kvôli neznalosti sa práce vykonávajú aj v čase výchovy mláďat netopierov, ale aj v hniezdnom období vtákov (ohrozenie hlavne dážďovníkov tmavých). Chránené živočíchy sú tak odsúdené na smrť v štrbinách pod zateplením. Stavebná firma má povinnosť v prípade nálezu chráneného živočícha, podľa § 127 stavebného zákona č. 50/1976 Zb., ohlásiť to stavebnému úradu a orgánu štátnej ochrany prírody a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu chráneného živočícha, pokým nerozhodne stavebný úrad o ďalšom postupe po dohode s orgánom štátnej ochrany prírody. Pomôcť môžu aj obyvatelia domov, ak vedia o výskyte netopierov v revitalizovanej stavbe. Je potrebné túto skutočnosť ohlásiť Štátnej ochrane prírody SR alebo Úraduživotného prostredia. Stavba by sa mala prerušiť pokým nedôjde k realizácii opatrení na minimalizovanie vplyvov na chránené živočíchy. Konkrétne riešenie je možné konzultovať so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku. Je potrebné zachovať prístup netopierov aspoň do časti ich úkrytov alebo v prípade, že ich výskyt je zo zdravotných alebo hygienických dôvodov neprípustný, vytvoriť im náhradné úkryty. Na to slúži viacero typov búdok, ktoré sa inštalujú na stavbe.

Ako postupovať?

Aby sa predišlo zdržaniu stavby, je lepšie potrebné dodržať nižšie uvedené kroky:

1. Najprv treba zistiť, či sa v budove nevyskytujú netopiere. Ich prítomnosť sa dá zistiť tesne po západe slnka pri ich vyletovaní a tiež podľa čierneho podlhovastého trusu na okenných parapetoch a pod oknami. U raniaka hrdzavého sú veľmi časté aj intenzívne hlasové prejavy a obyvatelia väčšinou už o nich vedia. O pomoc je možné požiadať aj miestne organizácie:

Vo viacerých mestách na Slovensku pôsobia dobrovoľníci Spoločnosti pre ochranu netopierov, ktorí môžu poskytnúť informácie alebo spraviť základnú prehliadku. Pre viac komplexné projekty je potrebné požiadať o služby profesionálneho konzultanta na netopiere (zoznam nawww.netopiere.sk ).

2. Ak je zistený výskyt chránených živočíchov (netopiere alebo vtáky), je potrebné požiadať o výnimku zo zákona príslušný orgán ochrany prírody. 

3. Po udelení výnimky je možné previesť stavebné práce, samozrejme za dodržania stanovených podmienok výnimky. Spravidla by vo výnimke mali byť aj podmienky, ktoré je potrebné dodržať preto, aby nebola populácia chránených živočíchov ohrozená alebo zničená. Ide hlavne o termín a rozsah prevedenia prác.

4. Aby boli zachované úkryty netopierov v budovách je nutné ponechať niekoľko otvorov prístupných pre netopiere a vtáky aj v zateplení. Riešením môže byť plechový alebo plastový profi l takých istých rozmerov ako bol pôvodný otvor. Ten sa potom umiestni do zateplenia a umožní vstup netopierom do úkrytov v budove. Vyberú sa také úkryty, kde prítomnosť netopierov nebude problémom (napr. pri výťahových šachtách, na stene bytovka bez okien). Druhou možnosťou sú náhradné búdky, ktoré sa vyvesia na budovu alebo sa zabudujú do zateplenia. Tieto špeciálne búdky vyrábajú viaceré zahraničné firmy

zdroj: www.netopiere.sk

Pozri tiež:

Meranie a eliminácia Geopatogénnych Zón (GPZ): www.dracie-zily.sk

Levanduľa lekárska priamo od pestovateľky: www.byvajme.sk/levandula  

 

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia