╗ Pridaj medzi obż˙benÚ   ╗ Hlavnß Strßnka

Prihlßsenie
Meno: 
Heslo:


NovÚ firmy
 Najviac hżadanÚ vřrazy
 

Inzercia


gpz

Faktory ovplyvnujuce cenu zateplenia budov
 
PridanÚ: 02.07.2013 VytlaŔiŁ Ŕlßnok
 
Ako sa zorientova┼ą v cen├ích a jednotkov├ę ceny z├íkladn├Żch materi├ílov zatep─żovac├şch syst├ęmov
 
 

Pozri tie┼ż:

Meranie a eliminácia Geopatogénnych Zón (GPZ): www.dracie-zily.sk ,

Levandu─ża lekárska priamo od pestovate─żky: www.byvajme.sk/levandula  

Faktory ovplyv┼łujúce cenu zateplenia fasády


Na cenu realizácie obnovy fasády jej zateplením má výrazny vplyv zvolený systém zateplenia. Výrazné rozdiely sú medzi kontaktnými a odvetranými zatep─żovacími systémami.
Rozdiely sú aj v nákladoch na zateplenie obvodového pláš┼ąa zhotoveného z kontaktného zatep─żovacieho systému. Tieto sú dané typom budovy v závislosti na:

 1. výške budovy; pri po┼żiarnej výške budovy vyššej ako 22,5 m je potrebné od uvedenej výšky pou┼żi┼ą KZS s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny, ktorá má vyššiu cenu ako tepelná izolácia z penového polystyrénu; naviac pri pou┼żití minerálnovláknitých dosiek je potrebné pou┼żi┼ą dvojnásobný po─Źet rozperných kotiev vyplývajúci z potreby prikotvenia nielen tepelnoizola─Źných dosiek, ale následne aj výstu┼żnej mrie┼żky;
 2. podla┼żnosti; pri budovách s menším po─Źtom podla┼żí na 1 m2 podlahovej plochy pripadá vä─Źší podiel nákladov za─Źiatku a ukon─Źenia systému a ostatných detailov a plôch, ktoré priamo nesúvisia s u┼żívaným vnútorným priestorom (týka sa to najmä bytov v bytových domoch);
 3. konštruk─Źnej výške podla┼żia; ─Źím je vä─Źšia konštruk─Źná výška podla┼żia, tým bude aj vä─Źšia plocha zateplenia, ktorá pripadá na 1 m2 podlahovej plochy podla┼żí;
 4. na podiele plnej ─Źasti fasády; pri vä─Źšom percente plochy otvorových konštrukcií sú vzh─żadom na menšiu plochu obvodovej konštrukcie ni┼żšie náklady na zateplenie; menšiu plochu je potrebné zatepli┼ą aj, ak sa budova nachádza v radovej zástavbe (nie je potrebné zatepli┼ą štíty, ale je potrebné rieši┼ą dilatáciu); pri vä─Źšej ploche otvorových konštrukcií výrazne vzrastú náklady na ich výmenu a je potrebné zvá┼żi┼ą aj náklady súvisiace s výmenou oplechovania parapetov;
 5. ploche ostení a nadpra┼żí otvorov dané ve─żkos┼ąou otvorov a h─║bke osadenia otvorových konštrukcií;
 6. kvalite povrchu pôvodnej konštrukcie, rozsahu potreby vyrovnania a opráv povrchu pôvodnej konštrukcie obvodového pláš┼ąa; pri drsných povrchoch je vyššia spotreba lepiacej malty.

 

Všetky vyššie uvedené plochy sa najpresnejšie stanovia pod─ża projektovej dokumentácie spracovanej pre konkrétnu realizáciu. Pod─ża nej sa vyhotoví výkaz výmer a nadväzne rozpo─Źet, ktorý zoh─żad┼łuje ceny konkrétneho zatep─żovacieho systému pod─ża cenníka. Zapo─Źítané sú všetky doplnkové profily, tmely, ale aj vynútená vyššia spotreba materiálov vo─Źi uva┼żovanej spotrebe pod─ża vykázaných m2. D─║┼żka rozperných kotiev narastá hrúbkou tepelnej izolácie a teda narastá aj cena kotvenia.Vyššia spotreba napr. výstu┼żnej mrie┼żky súvisí so zakladaním a prekrývaním výstu┼żnej mrie┼żky. Spotreba materiálu na vyhotovenie povrchovej úpravy vzrastá hrúbkou vrstvy a tá závisí na zvolenej ve─żkosti zrna plniva (1,5 a┼ż 3 mm). Náklady sa pre rovnaký kontaktný systém zateplenia menia aj v závislosti od zvolenej farby vonkajšieho povrchu. Ceny jednotlivých odtie┼łov sú rozdielne.

Návrh zatep─żovacieho systému závisí aj od ú─Źelu vyu┼żívania budovy. Pri vyššej úrovni vlhkostného namáhania je dôle┼żité správne navrhnú┼ą zatep─żovacie systém zoh─żad┼łujúci difúziu vodnej pary. Vhodnejšie sú potom kontaktné zatep─żovacie systémy s tepelnoizola─Źnou vrstvou na báze minerálnej vlny a povrchové vrstvy zo silikátových a minerálnych omietok. Pre budovy s vlhkými prevádzkami (napr. plavárne) je ┼żiadúce uplatni┼ą odvetrané zatep─żovacie systémy.

Cenové rozpätie pre jednotlivé zatep─żovacie systémy vyplýva z rôzneho prístupu zhotovite─ża. Ka┼żdý zhotovite─ż navrhuje cenu v závislosti na technickom a strojnom vybavení, potrebe zariadenia staveniska, nákladoch na dopravu pracovníkov apod. (re┼żijné náklady). V sú─Źasnosti sú rozdiely v priamych nákladoch na mzdu pracovníkov pod─ża lokality. Priame  náklady na materiál sa líšia ve─żmi málo medzi kontaktnými systémami, ktoré sú zhotovované v skladbe pod─ża certifikátu. Cena materiálov mô┼że by┼ą ovplyvnená konkrétnymi akciami alebo rabatmi. Cena jednotlivých komponentom je orienta─Źne uvedená v tabu─żke 1. Ak je cena zateplenia v jednotkových cenách stanovovaná objektívne, mala by sa pohybova┼ą v rozpätí uvedenom v tabu─żke 2.


Tabu─żka ─Ź. 1: Orienta─Źné jednotkové ceny základných materiálov kontaktných zatep─żovacích systémov (CÚ 2000)
P.─Ź.
Materiál
M.J.
Spotreba M.J. / m2
Sk / M.J.
1.
Lepiaca stierka
kg
6,0
18,60
2.
Penový polystyrén  PSE hr. 60 mm
m2
1,0
102,00
3.
Extrudovaný polystyrén XPS hr. 60 mm
m2
1,0
345,00
4.
Minerálnovláknité dosky  hr. 60 mm
m2
1,0
305,00
5.
Minerálnovláknité lamely hr. 60 mm
m2
1,0
235,00
6.
Minerálnovláknité dosky na zateplenie plochej strechy hr. 100 mm 
m2
1,0
399,00
7.
Sklotextilná výstu┼żná mrie┼żka
bm
1,1
50,00
8.
Tanierové rozperné kotvy d─║┼żky 115 mm
ks
4
24,00
9.
Tanierové rozperné kotvy d─║┼żky 155 mm
ks
4
32,00
10.
Tanierové rozperné kotvy d─║┼żky 175 mm
ks
4
36,00
11.
Akrylátová tenkovrstvová omietka
kg
0,3
60,00
 
Omietka škrabaná, štruktúra 2 mm
kg
3,1
60,00
12.
Silikátová tenkovrstvová omietka základná
kg
0,3
93,00
 
Omietka silikátová škrabaná, štruktúra 2 mm
kg
3,2
64,00
13.
Silikónová tenkovrstvová omietka základná
kg
0,15
100,00
 
Omietka Silikónová  -  škrábaná, štruktúra 2 mm
kg
3,2
71,50
14.
Minerálna tenkovrstvová základná omietka
kg
0,3
60,00
 
Omietka uš─żachtilá škrabaná, štruktúra 2 mm
kg
3,5
22,50
15.
Hydroizolácia – modifikované asf. pásy (1 vrstva)
m2
1,1
168,00
16.
Fólie  Fatrafol 810   hr. 1,5 mm   (do 1000 m2)
m2
1,1
259,00

Tabu─żka ─Ź. 2: Orienta─Źné náklady na zatep─żovacie sytémy                                        
P.─Ź.
Druh zatep─żovacieho systému s rozlíšením vybraných komponentov
Cena v Sk/m2 obvodového pláš┼ąa
bez DPH
s 19% DPH
.
Odvetrané zatep─żovacie systémy    
1.
- obklad z plastových lamiel
1000,- a┼ż 1300,-
1190,- a┼ż 1560,-
2.
- iné obkladové dosky
viac ako 2000,-
viac ako 2380,-
 
Kontaktné zatep─żovacie systémy
 
 
1.
- s tepelnou izoláciou na báze     penového polystyrénu
950,- a┼ż 1200,-
1130,- a┼ż 1430,-
2.
- s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny
1150,- a┼ż 1350,-
1370,- a┼ż 1610,-

Ceny uvedené v tabu─żke ─Ź. 2 sú stanovené ako informatívne na základe viacerých projektov a sú tvorené cenovými pravidlami pri stanovovaní ZRN. V uvedených cenách sú zapo─Źítané aj kompletá┼ż a VRN.


Poznámka:
Faktory ovplyv┼łujúce cenu zateplenia fasády boli prevzaté z publikácie Sternová a kol. Zatep─żovanie obvodových pláš┼ąov budov.Bratislava:Eurostav, 2002
Zdroj:

Faktory ovplyv┼łujúce cenu zateplenia fasády


Na cenu realizácie obnovy fasády jej zateplením má výrazny vplyv zvolený systém zateplenia. Výrazné rozdiely sú medzi kontaktnými a odvetranými zatep─żovacími systémami.
Rozdiely sú aj v nákladoch na zateplenie obvodového pláš┼ąa zhotoveného z kontaktného zatep─żovacieho systému. Tieto sú dané typom budovy v závislosti na:

 1. výške budovy; pri po┼żiarnej výške budovy vyššej ako 22,5 m je potrebné od uvedenej výšky pou┼żi┼ą KZS s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny, ktorá má vyššiu cenu ako tepelná izolácia z penového polystyrénu; naviac pri pou┼żití minerálnovláknitých dosiek je potrebné pou┼żi┼ą dvojnásobný po─Źet rozperných kotiev vyplývajúci z potreby prikotvenia nielen tepelnoizola─Źných dosiek, ale následne aj výstu┼żnej mrie┼żky;
 2. podla┼żnosti; pri budovách s menším po─Źtom podla┼żí na 1 m2 podlahovej plochy pripadá vä─Źší podiel nákladov za─Źiatku a ukon─Źenia systému a ostatných detailov a plôch, ktoré priamo nesúvisia s u┼żívaným vnútorným priestorom (týka sa to najmä bytov v bytových domoch);
 3. konštruk─Źnej výške podla┼żia; ─Źím je vä─Źšia konštruk─Źná výška podla┼żia, tým bude aj vä─Źšia plocha zateplenia, ktorá pripadá na 1 m2 podlahovej plochy podla┼żí;
 4. na podiele plnej ─Źasti fasády; pri vä─Źšom percente plochy otvorových konštrukcií sú vzh─żadom na menšiu plochu obvodovej konštrukcie ni┼żšie náklady na zateplenie; menšiu plochu je potrebné zatepli┼ą aj, ak sa budova nachádza v radovej zástavbe (nie je potrebné zatepli┼ą štíty, ale je potrebné rieši┼ą dilatáciu); pri vä─Źšej ploche otvorových konštrukcií výrazne vzrastú náklady na ich výmenu a je potrebné zvá┼żi┼ą aj náklady súvisiace s výmenou oplechovania parapetov;
 5. ploche ostení a nadpra┼żí otvorov dané ve─żkos┼ąou otvorov a h─║bke osadenia otvorových konštrukcií;
 6. kvalite povrchu pôvodnej konštrukcie, rozsahu potreby vyrovnania a opráv povrchu pôvodnej konštrukcie obvodového pláš┼ąa; pri drsných povrchoch je vyššia spotreba lepiacej malty.

 

Všetky vyššie uvedené plochy sa najpresnejšie stanovia pod─ża projektovej dokumentácie spracovanej pre konkrétnu realizáciu. Pod─ża nej sa vyhotoví výkaz výmer a nadväzne rozpo─Źet, ktorý zoh─żad┼łuje ceny konkrétneho zatep─żovacieho systému pod─ża cenníka. Zapo─Źítané sú všetky doplnkové profily, tmely, ale aj vynútená vyššia spotreba materiálov vo─Źi uva┼żovanej spotrebe pod─ża vykázaných m2. D─║┼żka rozperných kotiev narastá hrúbkou tepelnej izolácie a teda narastá aj cena kotvenia.Vyššia spotreba napr. výstu┼żnej mrie┼żky súvisí so zakladaním a prekrývaním výstu┼żnej mrie┼żky. Spotreba materiálu na vyhotovenie povrchovej úpravy vzrastá hrúbkou vrstvy a tá závisí na zvolenej ve─żkosti zrna plniva (1,5 a┼ż 3 mm). Náklady sa pre rovnaký kontaktný systém zateplenia menia aj v závislosti od zvolenej farby vonkajšieho povrchu. Ceny jednotlivých odtie┼łov sú rozdielne.

Návrh zatep─żovacieho systému závisí aj od ú─Źelu vyu┼żívania budovy. Pri vyššej úrovni vlhkostného namáhania je dôle┼żité správne navrhnú┼ą zatep─żovacie systém zoh─żad┼łujúci difúziu vodnej pary. Vhodnejšie sú potom kontaktné zatep─żovacie systémy s tepelnoizola─Źnou vrstvou na báze minerálnej vlny a povrchové vrstvy zo silikátových a minerálnych omietok. Pre budovy s vlhkými prevádzkami (napr. plavárne) je ┼żiadúce uplatni┼ą odvetrané zatep─żovacie systémy.

Cenové rozpätie pre jednotlivé zatep─żovacie systémy vyplýva z rôzneho prístupu zhotovite─ża. Ka┼żdý zhotovite─ż navrhuje cenu v závislosti na technickom a strojnom vybavení, potrebe zariadenia staveniska, nákladoch na dopravu pracovníkov apod. (re┼żijné náklady). V sú─Źasnosti sú rozdiely v priamych nákladoch na mzdu pracovníkov pod─ża lokality. Priame  náklady na materiál sa líšia ve─żmi málo medzi kontaktnými systémami, ktoré sú zhotovované v skladbe pod─ża certifikátu. Cena materiálov mô┼że by┼ą ovplyvnená konkrétnymi akciami alebo rabatmi. Cena jednotlivých komponentom je orienta─Źne uvedená v tabu─żke 1. Ak je cena zateplenia v jednotkových cenách stanovovaná objektívne, mala by sa pohybova┼ą v rozpätí uvedenom v tabu─żke 2.
Tabu─żka ─Ź. 2: Orienta─Źné náklady na zatep─żovacie sytémy                                        


 

Novinky emailom
Mßte zßujem dostßvaŁ do emailovej schrßnky novinky, informßcia Ŕlßnky z tohto portßlu?
Prihlßste sa!
Email:

TOP ponuky
HżadaŁ v ponukßch:
 

TOP Ŕlßnky
 
www.byvajme.sk® Hlavnß Strßnka | Kontakty | Registrßcia