» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 


Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Relaxa?né a Lie?ebné pyramídy - Využitie pyramíd nielen v domácnosti:
 
Pridané: 07.10.2016 Vytlačiť článok
 
V pyramídových konštrukciách, pod nimi a aj okolo nich prebiehajú rôzne pozitívne, lie?ivé javy a efekty. Sú?asná veda síce nevie vysvetli? na akých fyzikálnych alebo iných princípoch tieto javy prebiehajú. Ale fyzikálne ú?inky sú empiricky dokázané aj v praxi. Okrem rôznych štatisticky doložených štúdií v oblasti urýchlenia lie?enia niektorých chorôb, alebo poopera?ných stavov....
 

RELAXA?NÉ a LIE?EBNÉ        PYRAMÍDY

Princíp pôsobenia pyramíd:

V pyramídových konštrukciách, pod nimi a aj okolo nich prebiehajú rôzne pozitívne, lie?ivé javy a efekty. Sú?asná  veda síce nevie vysvetli? na akých fyzikálnych alebo iných princípoch tieto javy prebiehajú. Ale fyzikálne ú?inky sú empiricky dokázané aj v praxi . Okrem rôznych štatisticky doložených štúdií v oblasti urýchlenia lie?enia niektorých chorôb, alebo poopera?ných stavov. Je tu aj napríklad známy patent Ing. Drbala z roku 1952 na 50-100 násobné pred?ženie životnosti ostria klasických žiletiek a holiacich nožíkov pri „tzv. naostrovaní žiletiek pod malou pyramídou -úplný popis patentu klikni  TU.  Popis pozitívnych ú?inkov pyramidiálnych stavieb a domov so šikmou strechou nájdete aj TU .


              Využitie pyramíd nielen v domácnosti:

Stropná relaxa?ná závesná pyramída:

stropna-pyramida-detail     stropna-pyramida-nad-postelou

                            Detail pyramídy + spôsob použitia nad poste?ou

Pyramídy si môžete objedna? TU

Stropná pyramída: Má podobné podobné ú?inky ako ve?ké relaxa?né pyramídy. Umiest?uje sa nad poste?, alebo po?íta?ové pracovisko, prípadne nad gau?. Ú?inky takejto pyramídy sú síce menšie a ako u ve?kých relaxa?ných pyramíd. Na druhej strane je to kompenzované ve?mi výhodnou cenou. Môžete ale pod ?ou strávi? aj celú noc, alebo de? bez toho aby Vám hrozilo “prebitie energiou” 

Použitie:  Má podobné ú?inky ako ve?ké  relaxa?né pyramídy, Používa sa na dobitie energie a relaxáciu. Zlepšuje pohodu pri práci, v miestach oddychu, spánku a pod. Môžete pod ?ou spa? aj celú noc, umiestni? si ju nad miesto kde pracujete. Nad kreslo skadia? pozeráte TV, ?ítate knižky a relaxuje. Výška pyramídy 38,2 cm cm.

Stolné pyramídy

pyramida-pouzitie-1
Pod pyramídu môžete umiestno?, vodu, kávu, ?aje, cigarety, víno,  …….

stolna-pyramida-s-vodouAk vložíte pod pyramídu napr. semienka alebo sadenice rôznych rastlín budú Vám rýchlejšie rás?.  ?alej ak pod pyramídu umiestnite , ?aj, kávu, koreniny a ovocie, alko , nealko, nápoje – ich chu? sa výrazne zlepší. Skúste si aj pod pyramídu vloži? tabak, cigarety, cigary a pod. a porovnajte chu? predtým a potom. Podobné pokusy môžete robi? aj s iným vecami. napríklad so žiletkami, nožíkmi – u kvalitnejších výrobkov sa prejaví tzv. samobrúsiaci efekt.

Pyramídy si môžete objedna? TU

stolna-pyramida-s-vodou

Vyskúšajte aj jav  tzv. “živej vody” – Po jednom , dvoch d?och môžete takouto vodou zalieva? Vaše kvetiny v dome a zistíte že sa im bude lepšie dari?. Vodu spod pyramídy môžete samozrejme aj pi? – sta?í ke? ju tam necháte 4-6 hodín (alebo aj dlhšie) odstá?. Možností na rôzne experimenty sú stovky a nájdete ich v rôznejliteratúre o pyramídach. 

Pozitívny ú?inok sa prejavuje sa u týchto javov rôzne dlhým uložením objektov pod pyramídou. Ú?inok pyramidiálnych efektov závisí  aj od ve?kosti, uhlu stien,miesta  umiestnenia, smerovania pyramídy a tiež aj od použitých materiálov z akých je zostavená pyramída.

Lie?ebné a relaxa?né ú?inky pyramíd:

pyramida-skladacia-pre-detipyramida-skladacia-murdier

                                            ilustra?ný obrázok

Takisto sú známe a praxou overené aj pozitívne lie?ebné a relaxa?né ú?inky vplyvu pyramíd na ?loveka . ?as urýchlenia lie?enia a rehabilitácie pri niektorých chorobách sa výrazne znižuje. Pod pyramídou sa Vám lepšie oddychuje, lepšie spí, na pocit vyspatia a celkového oddychu od každodenného stresu Vám sta?í aj kratší pobyt pod pyramídou , alebo menej hodín spánku.  

pyramida-skladacia-velka2
Exteriérová skladacia relaxa?ná pyramída

Pyramídy si môžete objedna? TU


Princíp pôsobenia pyramíd:

V pyramídových konštrukciách, pod nimi a aj okolo nich prebiehajú rôzne pozitívne, lie?ivé javy a efekty. Sú?asná  veda síce nevie vysvetli? na akých fyzikálnych alebo iných princípoch tieto javy prebiehajú.   Ale fyzikálne ú?inky sú empiricky dokázané aj v praxi . Okrem rôznych štatisticky doložených štúdií v oblasti urýchlenia lie?enia niektorých chorôb, alebo poopera?ných stavov. Je tu aj napríklad známy patent Ing. Drbala z roku 1952 na 50-100 násobné pred?ženie životnosti ostria klasických žiletiek a holiacich nožíkov pri „tzv. naostrovaní žiletiek  pod malou pyramídou -úplný popis patentu klikni  TU.  Popis pozitívnych ú?inkov pyramidiálnych stavieb a domov so šikmou strechou nájdete aj TU .

Historické fakty

Pyramídy odjakživa fascinovali ?udí jednak svojou monumentálnou architektúrou , tvarom a aj tým, že ke? neboli rozkradnuté na „stavebný materiál“ tak prežili takmer nepoškodené tisícky rokov . O tom, pre?o sa pyramídy rôznych ve?kostí a tvarov stavali v rôznych ?asových obdobiach po celom svete sa vedú rôzne vedecké a aj “pavedecké” diskusie. Hypotéz a teórií  zameraných na stavbu a využitie pyramíd sú stovky. Iba v samotnom Egypte je doteraz podrobnejšie zmapovaných cca 200 pyramíd a tisícky mastáb. Je však zrejmé, že okrem  používania pyramíd ako  hrobky, alebo sú?asti chrámových komplexov sa pyramídy používali aj na iné doteraz neznáme ú?ely. Napríklad aj v najznámejšom komplexe pyramíd v Gize sú ved?a ve?kých pyramíd postavené aj menšie pyramídy V celom svete sa nachádzajú ?alšie stovky až tisícky pyramidiálnych stavieb.

Jedným z tých ved?ajších (alebo, žeby nebodaj ? hlavných) ú?elov sú aj tisíckami rokov overené  lie?iace, regenera?né, harmoniza?né ú?inky a javy. Samozrejme aj také , ktoré sú doposia? oficiálne z rôznych dôvodov úmyselne zaml?ované. Napr. pre lobizmus výrobcov rôznych výrobcov… od  zbyto?ne drahých liekov , rôznych prístrojov a zariadení  ?í už pre civilné alebo vojenské použitie …….

Pyramidiálne efekty sa prejavujú aj pri rôznych tvaroch pyramíd.

Tieto pozitívne efekty sa prejavujú aj pri menších ve?kostiach pyramídových konštrukcií. Už staré národy používali  tvar rôznych stanov, júrt, sakrálnych stavieb a iných obydlí bu? úplne, alebo ?iasto?ne sa podobajúce pyramidiálnym konštrukciám. Samozrejme aj  kvôli výhodnosti takýchto konštrukcií zo stavebného a konštruk?ného h?adiska.

Ale je neodškriepite?né, že rôzne pozitívne pyramidialne efekty sa bu? ?iasto?ne alebo úplne prejavujú aj u podobných stavieb podobajúcich sa pyramídam a ur?itým typom “vežových konštrukcií”

Dokonca aj tvary kostolov, sakrálnych stavieb u národov rôznych vierovyznaní. Svojou orientáciou jednej strany kolmo k severu. Používaním šikmých striech a vežovitých konštrukcií rôznych tvarov. Pravdepodobne ?i už vedome alebo nevedome využívajú ur?ité prvky pyramídových efektov. Spome?me si napríklad na vežovité konštrukcie egyptských stél (Jedna z nich bola prenesená do Paríža, druhá do Washingtonu )

pri-pyramidach 002
rok. 1998 – Poh?ad z dia?ky na pyramídový komplex v Gíze.

Niektoré z týchto stavieb v tvare: pyramíd, stél, veží , mešít, palácov, hradov s využitím  podobných architektonických prvkov majú ur?ite okrem primárnych ú?elov aj zaujímavé ved?ajšie efekty o ktorých starí stavitelia vedeli.

Ur?ite ste si všimli, že na niektorých miestach. ?i už vo vnútri takýchto stavieb , alebo v ich okolí sa cítite psychicky lepšie. Pobyt v nich na Vás pôsobí lepšie ako v iných objektoch. Po dlhšom pobyte v takýchto  stavbách, ke? z nich odídete. Tak sami na sebe pozorujete, že sa Vám zlepšila nálada. Nervozita a negatívne pocity ustupujú a celkovo z nich odchádzate v ove?a lepšej psychickej pohode , zrelaxovaný k?udnejší at?.

Už pri meraní geopatogénnych zón a geoanomálií na rôznych miestach  som si všimol, že pomerne dos? takýchto najmä starších stavieb je postavených v tzv. pozitívnych miestach , alebo zónach. Vtedy sa  pozitívne ú?inky takýchto stavieb a konštrukcií znásobujú.

 Niektoré najmä staršie stavby obsahujú v sebe aj také architektonické a konštruk?né prvky + využívajú  stavebné materiály a technológie, ktoré majú samy o sebe harmonizujúci ú?inok. Okrem toho že tieto stavby vedia ur?itým spôsobom redukova?, alebo úplne eliminova? geopatogénne zóny sa v nich ?lovek cíti vyslovene dobre. Rôzne pozitívne ú?inky takýchto stavieb sa prejavujú aj v ich okolí a dokonca vedia ur?itým spôsobom aj redukova? aj ú?inky „Negatívnych zón“. Týka sa to najmä stavieb so sedlovými, (štítovými, šikmými  strechami).

prevzaté z www.dracie-zily.sk

 

 

 

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia