Ľ Pridaj medzi obĺķbenť   Ľ HlavnŠ StrŠnka

PrihlŠsenie
Meno: 
Heslo:


Novť firmy
 Najviac hĺadanť vżrazy
 

Inzercia


gpz

Okn√° bez kompromisu!
 
MichŇą√°k Peter - OREX
zobraziĚ profil firmy | zobraziĚ vöetky ponuky firmy
 
Pridanť: 13.11.2018 VytlaŤiĚ ponuku
 
Drevo-hliníkové okná - OREX
 
D R E V O ‚Äď H L I N √ć K O V E O K N √Ā - O R E X - zvn√ļtra drevo ‚Äď zvonku hlin√≠k, a to vŇ°etko zasklenn√© trojsklom s koeficientom Ug=0,5W s TGI r√°mikom! Drevohlin√≠kov√© okna predstavuj√ļ prielom v rieŇ°en√≠ funkńćn√Ĺch, estetick√Ĺch a praktick√Ĺch potrieb modern√©ho domu. Ak ste dosiańĺ v√°hali s k√ļpou dreven√©ho okna z d√īvodu potreby vykon√°vania jeho √ļdrŇĺby alebo potreby jeho bud√ļceho lakovania, tak teraz uŇĺ tieto obavy nemaj√ļ opodstatnenie! Vychutn√°vajte si modern√© a zdrav√© b√Ĺvanie s dotykom prav√©ho pr√≠rodn√©ho dreva a hlin√≠ka spojen√Ĺch v okno s neprekonateńĺn√Ĺmi tepeln√Ĺmi a zvukovo-izolańćn√Ĺmi vlastnosŇ•ami! Drevohlin√≠kov√© okno znamen√°: vysok√° odolnosŇ• hlin√≠ka v exteri√©ri, pr√≠jemn√Ĺ pocit a estetick√Ĺ dojem z dreva v interi√©ri, Ň°irok√© farebn√© moŇĺnosti nez√°visle od seba v exteri√©ri a v interi√©ri, veńĺk√° typov√° variabilita hlin√≠ka, v√Ĺborne tepeln√© vlastnosti vhodne do pas√≠vnych domov, zdravotn√° nez√°vadnosŇ• - ekologick√Ĺ v√Ĺrobok, veńĺk√° tvarov√° stabilita cel√©ho okna. V√Ĺrobca = f. OREX, Lipn√≠ky 94 inform√°cie: Peter MichŇą√°k 0905340741 www.orex.sk orex@orex.sk
 

Novinky emailom
MŠte zŠujem dostŠvaĚ do emailovej schrŠnky novinky, informŠcia ŤlŠnky z tohto portŠlu?
PrihlŠste sa!
Email:

TOP ponuky
HĺadaĚ v ponukŠch:
 

TOP ŤlŠnky
 
www.byvajme.sk® HlavnŠ StrŠnka | Kontakty | RegistrŠcia