» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Profesionálne merania Geopatogénnych zón po celom Slovensku
 
Pridané: 03.11.2017 Vytlačiť článok
 
Zaoberáme sa meraním a elimináciou ú?inkov Geopatogénnych zón na celom Slovensku.
 

GEOPATOGÉNNE ZÓNY

    GEOPATOGÉNNE ZÓNY – PROFESIONÁLNE MERANIE a ODRUŠENIE  na celom SLOVENSKU

Zaoberáme sa najmä negatívnymi ú?inkami Geopatogénnych zón na ?udí. Tiež  aj rôznymi spôsobmi eliminácie (odrušenia) ich ú?inkov.

?íslami 1 a 2 sú ozna?ené Geopatogénne Zóny. ?íslom 3 - kríženie zón . Mimo týchto zón je byt OK
ilustra?ný  Obrázok nepriaznivého priebehu Geopatogénnych Zón cez byt. ?íslami 1 a 2 sú ozna?ené Geopatogénne Zóny. ?íslom 3 – kríženie zón . Mimo týchto zón je byt OK.

IBA DNES – Z?AVA až 50%  na merania Geopatogénnych Zón –—>Kliknite  TU.  Cena merania od 25 € – pod?a meranej plochy.
Máte problémy so spánkom?.  Ste malátny, nevysvetlite?ne unavený, nervózny?.Nevládzete tak ako kedysi?.  „Lepí “ sa  na Vás viac chorôb ako predtým?.  Vaše deti sa v noci ?asto budia a pla?ú?.
Na prí?ine je ?asto aj negatívne pôsobenie  Geopatogénnych zón  a Geoanomálií na Váš organizmus. Tieto  javy sú známe už tisícky rokov. Najznámejší historický názov zo starej ?íny je Dra?ie žily. 
Dlhodobý pobyt nad Geopatogénnymi Zónami spôsobuje rôzne nepochopite?né problémy. Po dlhšej dobe môžu vzniknú?, alebo sa zhorši? aj zdravotné problémy.   Vä?šinou sta?í iba zmeni? napr. umiestnenie postelí, alebo nábytku. Alebo použi? ?alšie praxou overené spôsoby riešenia týchto problémov. 

Ak máte podobné problémy  Je na?ase necha? si premera? Vaše obydlie  na výskyt geopatogénnych zón. Po premeraní  Vám navrhneme praxou overené riešenia týchto problémov. 

 GEOPATOGÉNNE  ZÓNY – podrobnejší POPIS:

Geopatogénne zóny (GPZ)–  sa vyskytujú vä?šinou v pásoch rôznej šírky, ktoré  môžu prechádza? cez Vaše obydlie. Ke? sa tieto zóny vyskytujú na miestach, kde sa  dlhšie zdržiavate: napr. v spálni, alebo na pracovnom mieste, prípadne tam kde relaxujete,  pozeráte TV at?. Potom môžu najmä u senzitívnejších osôb  po dlhšej dobe  vznika? problémy so spánkom, pocity nadmernej únavy, podráždenosti, strata vitality, syndróm vyhorenia, depresívne stavy, rôzne zdravotné problémy, strata imunity …)

Výskyt  Geopatogénnych zón ovplyv?uje  miesto na ktorom je postavené obydlie.  Sú to najmä rôzne zmeny  v štruktúre  zloženia zemského podložia, menšie tektonické zlomy, vrásnenia zemskej kôry a podzemné dutiny. Negatívny vplyv majú aj podzemné vodné toky – tzv. vodné žily.  Tieto javy vznikajú v zemi v h?bkach od nieko?ko  metrov až po  nieko?ko kilometrov.

Vypo?ujte si aj celý rozhovor  v rádiu Košice na tému Geopatogénne Zóny:  Kliknite–>TU

Audio prehráva?

RIEŠENIA PROBLÉMOV:

1- Klasické riešenia: Premiestnením nábytku v byte, dome, kancelárii, z miest  kde sa dlhšie zdržiavate  …mimo negatívnych miest. Niekedy sta?í presunú? postel alebo pracovný stôl s po?íta?om o 1-2 metre ?alej,  obráti? polohu tela pri spaní na opa?ná stranu … Vä?šinou pomôže aj zmena využívania miestností v byte.  Ak sa nedá premiestni? napr. poste?, alebo po?íta?ové pracovisko. Potom pomôže aj umiestnenie ur?itých prírodných materiálov napr. pod poste?, kreslo, gau?.

2– Umiestnením pasívneho solenoidu EMGEON HOME, ktorý eliminuje ú?inky Geopatogénnych Zón. Najú?innejšia je kombinácia tzv. klasických a nových  spôsobov riešenia týchto problémov. Napr. pasívny solenoid EMGEON HOME    + umiestnenie prírodných prostriedkov ktoré tiež eliminujú ú?inky geopatogénnych zón.

emgeon-obyvacka-webemgeon-kuchyna-umiesnenieemgegon-pri klime-websolenoid-stojan-na-kvetysolenoid-kniznicasolenoid-2spojene

Ukážka umiestnenia a orienta?ná schéma pôsobenia zariadenia EMGEON

V praxi osved?ený a ú?inný prostriedok na redukciu  geopatogénnych zón je zariadenie EMGEON   Je to pasívny solenoid – valec z nevodivého materiálu ovinutý špeciálne upravenou medenou páskou. Zariadenie funguje  na elektromagnetickom princípe  ako harmonizátor prostredia a “reduktor negatívnych zón” . Umiest?uje sa v obydlí  najlepšie na presne ur?ené miesto  pod?a nameraných hodnôt.  Alebo ?alšou možnos?ou je umiestnenie 2 ks solenoidov do opa?ných rohoch bytu.Bližšie info—–> TU

Zariadenie EMGEON je rovnako ú?inné ako nieko?konásobne drahšie prostriedky a zariadenia ?i už napájané el. prúdom alebo nie. Navyše neprodukuje ?alší “Elektrosmog”.  

Cenník služieb + aktuálne ak?né ceny —–>Kliknite  TU 

gpz-priebeh-nad-vodnou-zilou-800x600
Fyzikálny popis priebehu polí spôsobujúcich GPZ pod?a RNDr. Ján Bienik CSc. r. 1991

Agentúra Ingfour s.r.o.Meranie a  eliminácia geopatogénnych zón, ?alej (GPZ) – po celom Slovensku       Aktuality a ?alšie  informácie nájdete aj na  Facebooku https://www.facebook.com/geoanomalie

Kontakt a referencie o firme —–> kliknite  TU

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia