» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Cez plastové okno Vás vykradnú za chví?u
 
Pridané: 27.01.2012 Vytlačiť článok
 
Sta?í bežný skrutkova? a trochu šikovnosti. ?o sa dá proti tomu robi?? ....
 

       V sú?asnosti už má vä?šina obyvate?ov Slovenska vymenené svoje staré drevené okná v byte,
?i rodinnom dome, za moderné plastové. Prináša nám to úsporu pri vykurovaní, ale aj skrášlenie
a zútulnenie nášho bývania. Akosi aicky predpokladáme, že aj ostané potrebné vlastnosti
okien si tým zlepšíme. Je to však skuto?ne tak ?
      V poslednej dobe po?et vlámaní cez okná prudko rastie. Nie je to však spôsobom,
akým by sme predpokladali, teda rozbíjaním skla. Existuje spôsob ove?a zákernejší
a nebezpe?nejší. Jednoduchým vypá?ením. Za použitia bežného malého skrutkova?a sa moderné
plastové okno dá zvonku otvori? v priebehu nieko?kých sekúnd! Zradnos? tohto spôsobu je v tom,
že je bezhlu?ný, nevyžaduje ani použitie ve?kej sily a sta?í na to len trocha šikovnosti. Ako je to
možné, sme sa spýtali odborníka zo spolo?nosti ADLO, Ing. Jozefa Adame : „ Bežné plastové okná
sú uzamykané pohybom západiek po obvode okna, ktoré sa zasúvajú do protikusov na ráme okna.
Ich zrada je však v tom, že ide len o minimálny, skôr symbolický dotyk, takže pri miernom zapá?ení
skrutkova?om západka vysko?í z protikusu. Opakovaním tohto po obvode postupne „odomykám“
celé okno, až sa jednoducho otvorí a páchate? ?ahko vniká dovnútra. Nezáleží pri tom na po?te týchto
západiek. Treba si uvedomi?, že aj cez balkónové dvere, ?i plastové dvere na terasu sa ktoko?vek
dokáže dosta? dovnútra rovnako jednoducho.“
      Túto tému, o ktorej sa nehovorí, priniesla až sú?asná situácia. ?o však teraz, dá sa ešte nie?o
proti tomu robi?, ke? okná už mám nové, vymenené ? „ Existuje už na trhu jednoduchá ochrana
proti vypá?eniu okna, a to domontovaním prídavného uzamykacieho mechanizmu okna.“ Ide
o nezávislé uzamykacie body z vysoko kvalitnej ocele, s výsuvom až 20mm. Automaticky uzamknú aj
odomknú pri každom zavretí okna bežnou k?u?kou. Nie je potrebný žiaden úkon navyše a nemôžem
teda zabudnú? uzamknú?. Takto zabezpe?ené okno odoláva nielen skrutkova?u, ale dokonca
75cm oce?ovému pá?idlu, v?aka ?omu bol tento výrobok certifikovaný až do 3.bezpe?nostnej
triedy ochrany s ozna?ením Vysoká ochrana. Uzamykací mechanizmus okna tak dokáže z bežného
plastového okna spravi? skuto?ne bezpe?nostné, neprekonate?né.“ Dozvedeli sme sa vo firme ADLO.
V bytovkách aj rodinných domoch sa ?udia takto chránia najmä na prízemiach, vrchných podlažiach
a balkónoch, loggiách, ?i terasových dverách. Ide o jednorazovú investíciu, ktorá nám však prináša už
len úžitok.

 

Pozri tiež:

Meranie a eliminácia Geopatogénnych Zón (GPZ): www.dracie-zily.sk

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula  

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia