╗ Pridaj medzi obż˙benÚ   ╗ Hlavnß Strßnka

Prihlßsenie
Meno: 
Heslo:


NovÚ firmy
 Najviac hżadanÚ vřrazy
 

Inzercia


gpz

─îast├ę ot├ízky pri zatep─żovan├ş obytn├Żch domov
 
PridanÚ: 02.07.2013 VytlaŔiŁ Ŕlßnok
 
S├║hrn odpoved├ş na naj─Źastej┼íie ot├ízky oh─żadom zatep─żovania
 

─îasté otázky


Zdru┼żenie pre zatep─żovanie budov sa rozhodlo za─Źa┼ą svoju internetovú stránku odpove─Ćami na naj─Źastejšie otázky súvisiace so zatep─żovaním budov. Veríme, ┼że si tak do budúcnosti vytvoríme úzky kontakt so všetkými, ─Źo sa o zatep─żovanie zaujímajú a ┼że im aj dobre poradíme. Sú─Źasne o─Źakávame, ┼że Vaše otázky pomô┼żu i zdru┼żeniu pozna┼ą Váš názor a zobra┼ą si z neho i pou─Źene. Samozrejme, pokia─ż otázka bude príliš osobná, odpovieme mailom alebo inou formou. Otázky hodné zovšeobecnenia doplníme.

 

1)    ─îo je potrebné urobi┼ą skôr ne┼ż sa vlastníci bytov rozhodnú zatepli┼ą svoj dom?
Rozhodnutie o zlepšení tepelnej ochrany stavebných konštrukcií je prvým krokom. Za týmto nasleduje potreba ur─Źi┼ą skuto─Źný stav stavebných konštrukcií, ur─Źi┼ą postup odstránenia nedostatkov a stanovi┼ą predpokladané náklady. Najlepšie je obráti┼ą sa na správcu, ktorý by sa mal v mene vlastníkov bytov obráti┼ą na odborníkov. 

 

2)    Je pre všetky paneláky vhodný jeden spôsob zatep─żovania? Ak áno, ktorý?

Zatep─żovacie systémy sa odlišujú svojou podstatou pôsobenia. Známe sú v zásade dva princípy zatep─żovacích systémov: kontaktné a odvetrané. Okrem fyzikálnej podstaty sa odlišujú aj skladbou a cenou. Pre panelové budovy sú dosta─Źujúce a vyhovujúce kontaktné zatep─żovacie systémy, ktoré na stavebný trh dodávajú viaceré firmy, ktoré by mali ma┼ą o nich doklady preukazujúce zhodu vlastností s po┼żiadavkami, ktoré sú vymedzené právnymi a technickými predpismi. Podstatou je, aby sa pri zateplení uplatnili systémy, pre ktoré boli vydané doklady preukazovania zhody. ─Äalšou dôle┼żitou stránkou je zoh─żadnenie vlastností stavebných konštrukcií bytového domu v spracovaní projektovej dokumentácie zateplenia. Táto projektová dokumentácia poslú┼żi ako podklad aj po ukon─Źení ┼żivotnosti zateplenia (predpokladaná ┼żivotnos┼ą je 30 rokov).  
 
3)    Ko─żko financií je potrebné investova┼ą do technického (papierového) projektu zatep─żovania?
Papierový projekt je v zmysle všetkých právnych predpisov spodrob┼łujúcich stavebný zákon projektová dokumentácia. Ko─żko financií je potrebné investova┼ą je zlo┼żitou otázkou. Tejto otázke by malo predchádza┼ą, ─Źo má projektová dokumentácia obsahova┼ą a v akej kvalite by mala by┼ą spracovaná. Rozhodne platí, ┼że najlacnejšie nemusí by┼ą najlepšie. Iste┼że mô┼że plati┼ą aj opak. Ak však je sú─Źas┼ąou prehliadka budovy, spracovanie odborného posudku, návrh zatep─żovacieho systému a hrúbky tepelnej izolácie na základe tepelnotechnického posudku s preukázaním hygienického a energetického kritéria, prípadne statický posudok, projekt po┼żiarnej bezpe─Źnosti, projekt organizácie výstavby, rozpo─Źet a samozrejme súbor výkresovej dokumentácie vrátane detailov a návrh vytvárania výstu┼żnej vrstvy vrátane farebného, resp. architektonického riešenia je potrebné hovori┼ą rádovo o sume 4-7 000 EUR. Je potrebné zdôrazni┼ą, ┼że projektant preberá zodpovednos┼ą za daný návrh a  zabezpe─Źenie funk─Źných vlastností zateplených stavebných konštrukcií po─Źas celej ┼żivotnosti zateplenia budovy. 

4)    Akú ┼żivotnos┼ą má zateplenie?
Ako bolo uvedené, zateplenie by pod─ża našich predpisov malo ma┼ą ┼żivotnos┼ą 30 rokov. Pod─ża ETAG 004 – metodického predpisu na europské technické osved─Źenie kontaktné zatep─żovacie systémy v Europskej únii majú preukáza┼ą ┼żivotnos┼ą minimálne 25 rokov. 
 
5)    Vy┼żadujú kontaktné zatep─żovacie systémy špeciálnu starostlivos┼ą?
Kontaktné zatep─żovacie systémy majú ako povrchovú úpravu omietky. Vz┼ąahujú sa teda na ne podmienky údr┼żby rovnaké ako pre akéko─żvek iné povrchové úpravy. Samozrejme, ┼że je potrebné ošetri┼ą prípadne vzniknuté trhliny a po 15-ich rokoch je mo┼żné predpoklada┼ą potrebu vä─Źšej opravy vrátane obnovy farebného vzh─żadu. 

6)    Existuje pre paneláky aj iný ekonomický spôsob úspory energie ne┼ż je zatep─żovanie?
Zní┼żenie spotreby tepla na vykurovanie je iba jedným z priaznivých ú─Źinkov zateplenia. Iste┼że, najvä─Źšia úspora je nekúri┼ą. Ka┼żdé zní┼żenie teploty vnútorného vzduchu pri zachovaní pôvodného stavu prináša so sebou zvýraznenie vplyvu tepelných mostov a vznik hygienických nedostatkov – plesní. Samotný zásah do vykurovacieho systému nie je riešením problémov stavebných konštrukcií panelových, ale aj tehlových domov. Riešením nie je ani zabudovanie kvalitných otvorových výplní. Najvhodnejšia je komplexná obnova bytových domov.

7)    Ovplyv┼łuje farba efektívnos┼ą zateplenia? Vraj sú vhodnejšie svetlé odtiene, pre─Źo je to tak?
Po┼żiadavka na farbu vonkajšej povrchovej úpravy súvisí s tepelnou prijímavos┼ąou (akumuláciou) tepla a d─║┼żkovými zmenami vplyvom rozdielu teplôt. Zvýšenie teploty vrstvy spôsobuje vä─Źšie d─║┼żkové zmeny. Pohltivos┼ą tepla ovplyv┼łuje farba povrchu. Tmavšie odtiene spôsobujú vä─Źšie zohriatie povrchu.  

8)    Budovu mo┼żno zatepli┼ą zvonka aj znútra, kedy je ktorý spôsob vhodnejší?
V našich klimatických podmienkach je jednozna─Źne vhodné iba zatep─żovanie zvonka. Zateplením zvonka sa prekryjú všetky tepelné mosty a zní┼żi sa teplotné namáhanie nosných konštrukcií. Nosná konštrukcia sa dostáva celoro─Źne do pôsobenia kladných teplôt. Pri zateplení zvnútra sú iným re┼żimom namáhané stavebné konštrukcie v oblasti stykov obvodového pláš┼ąa a  vnútorných konštrukcií (stropy, steny) a iným ostatná ─Źas┼ą obvodového pláš┼ąa. Na vonkajšom povrchu to mô┼że spôsobi┼ą vznik ─Ćalších trhlín. Oby─Źajne dochádza ku kondenzácii vodnej pary na rozhraní zateplenia a pôvodného vnútorného povrchu. Oby─Źajne v okrajových ─Źastiach (v kútoch), najmä posledného podla┼żia, vznikajú plesne.  

9)    Aké sú naj─Źastejšie chyby pri zatep─żovaní?
Je ich mnoho, ale vyplývajú hlavne z nedostato─Źnej prípravy (nekvalitne spracovanej projektovej dokumentácie  alebo jej úplnej absencie), nekvalitnej práce zhotovite─ża a zo snahy zlac┼łova┼ą realizáciu ─Źi u┼ż vplyvom kombinácie vrstiev vytváraním z materiálov iného systému, alebo vynechaním, napr. rôznych profilov a tmelov. 

10)     Ako sa im vyhnú┼ą?
Asi jediným spôsobom: rešpektovaním odborníkov aj ke─Ć nie sú lacní, ale vykonajú zodpovednú prácu; týka sa to projektantov, zhotovite─żov, ale aj technického dozoru.

11)    Sú─Źasné novostavby bytových domov sa stavajú u┼ż so zateplením, alebo to nie je pravidlom?
Na trhu je dostatok stavebných výrobkov, ktoré umo┼ż┼łujú dosiahnutie po┼żadovaných parametrov aj bez dodato─Źného zateplenia. Technológia dodato─Źného zateplenia (ako to vyplýva aj z terminológie) je ur─Źená najmä na zabezpe─Źenie po┼żadovaných parametrov tepelnej ochrany existujúceho, v minulosti postaveného fondu. Pri realizácii nosnej ─Źasti obvodového pláš┼ąa novej budovy ako monolitickej ┼żelezobetónovej konštrukcie je dodato─Źné zateplenie nevyhnutnos┼ąou. Tu je však vhodné uplatni┼ą, v závislosti na ú─Źele stavby, odvetrané zatep─żovacie systémy. 

12)    Bolo dodato─Źné zatep─żovanie panelákov potrebné aj v iných štátoch alebo je to špecifikum Slovenska?
S dodato─Źným zatep─żovaním sa v tzv. západnej (resp. vyspelej) Európe za─Źalo u┼ż v 60-tych rokoch. Zatep─żovanie teda v sú─Źasnosti v týchto krajinách u┼ż nie je takou ve─żkou témou, lebo tieto práce majú na vä─Źšej ─Źasti fondu budov za sebou.

13)    Aké systémové poruchy sú problémom  slovenských panelákov?
Bytové domy v Slovenskej republike sú postavené v 23. krajských materiálových variantách. Systémové poruchy týchto panelových domov vyjadrujú poruchy, ktoré nemohol ovplyvni┼ą u┼żivate─ż svojím konaním,ale na druhej strane pokial by sa tieto poruchy neodstranili v─Źas, mohli by vies┼ą a┼ż k haváriám. Ich odstránenie jednozna─Źne predchádza postupu obnovy bytového domu. Postupne bolo vytypovaných 12 systémových porúch, ktoré súvisia s konkrétnymi stavebnými sústavami a sú obsiahnuté v prílohe zákona ─Ź.443/2010 Z. z. o dotáciach na rozvoj bývania a  o sociálnom bývaníi spolu s návrhom riešenia ích odstránenia. 

14)    Kde sa správca mô┼że informova┼ą, ak chce da┼ą skontrolova┼ą stav domu?
Pod─ża podmienok stanovených  v zákone ─Ź. 443/2010 Z.z. odborný posudok, ktorým sa potvrdzuje alebo nepotvrdzuje výskyt systémovej poruchy, spracováva autorizovaný in┼żinier zapísaný v zozname Slovenskej komory stavebných in┼żinierov alebo organizácia, ktorá takéto osoby zamestnáva.

15)    Majú nárok na  štátnu dotáciu (na opravu poruchy) aj obyvatelia domu, v ktorom sú všetky byty v osobnom vlastníctve?
Podmienky pre poskytovanie dotácie na odstránenie systémových porúch nerozlišujú typ vlastníctva bytov. 

16)    V akom prípade strácajú obyvatelia domu nárok na štátnu dotáciu?
Všetky tieto dôvody sú uvedené v u┼ż spomínanom zákone ─Ź. 443/2010 Z.z. Jednozna─Źne však vtedy, ak sa na ich dome systémová porucha nevyskytuje, alebo s odstra┼łovaním systémovej poruchy za─Źali skôr, ako bola prijatá ich ┼żiados┼ą na poskytnutie dotácie. 

17)     Mô┼żu opravy systémových porúch realizova┼ą be┼żné stavebné firmy, alebo sú potrebné špecializované?
┼Ąa┼żko rozlíši┼ą, ─Źo je to be┼żná alebo špecializovaná firma. Rozhodne by sa mala preukáza┼ą referenciami. Ak je sú─Źas┼ąou odstra┼łovanie systémovej poruchy zateplením, je nevyhnutné vyu┼żi┼ą slu┼żby firmy, ktorá je nosite─żom licencie na práce zatep─żovania. Licencie vydáva Technický a skúšobný ústav, n. o. v Bratislave. 

18)    Existuje termín, do ktorého najneskôr je mo┼żné ┼żiada┼ą o štátnu dotáciu na odstránenie systémovej poruchy?
Pod─ża platného zákona ─Ź. 443/2010 Z.z.   pre všetky formy ┼żiadostí o dotácie stanovený termín do konca februára be┼żného roka. ┼Żiadosti príslušné krajské úrady za─Źínajú prebera┼ą po ujasnení výšky dotácie, ─Źi┼że obvykle po 1. januári be┼żného roka. 

19)    Je mo┼żné  pri odstránení systémových porúch uplatni┼ą ako riešenie zatep─żovanie budovy.
V  prílohe spomínaného zákona ─Ź. 443/2010 Z.z. je popísaných 12 systémových porúch i s návrhom vhodného riešenia odstránenia tejto poruchy.  U 9 systémových porúch  je ako sú─Źas┼ą vhodného riešenia odstránenia poruchy navrhnuté zatep─żovanie. 

20)    Aké ─Ćalšie známe formy finan─Źnej podpory obnovy bytovej budovy, konkrétne zatep─żovania sú dostupné ?
Je ích nieko─żko a je potrebné pozna┼ą nielen formu a výšku podpory, ale aj ích výhodnos┼ą a podmienky poskytovania. ŠFRB poskytuje výhodný stavebný  úver na 20 rokov na ú─Źel podpory obnovy bytovej budovy a┼ż do výšky 8000 Sk / mpodlahovej plochy, tohto roku s 1% úrokovou sadzbou. Úver sa poskytuje len raz, preto je ho predovšetkým vhodné vyu┼żi┼ą na komplexnú obnovu bytovej budovy.
Ú─Źelové úvery  na obnovu ( rekonštrukciu ) bytovej budovy poskytujú stavebné sporite─żne , ale aj ─Ća─żšie bankové subjekty. Vyu┼żi┼ą ponuku stavebných sporitelní je výhodné najmä vtedy, ak sme za─Źali šetri┼ą skôr.Treba však preukáza┼ą našetrených 10 % celkových prostriedkov, pri medziúvere u 1.SS sta─Źí v sú─Źasnosti 5 %.  V ponuke komer─Źných bánk je mo┼żnos┼ą rýchlejšieho získania úveru a v niektorých prípadoch i výhodnejšia forma ru─Źenia.
Obnovu bytovej budovy je mo┼żné rieši┼ą aj cez hypotekárne úvery. Tieto úvery sa poskytujú v rozpätí 100 tisíc – 500 tisíc Sk s výhodnou lehotou splatnosti 10 – 20 rokov. Horná hranica úveru je obmedzená hodnotou zalo┼żenej nehnute─żnosti, najviac však do výšky 70 %  ceny nehnute─żnosti. 

21)    ─îo rieši Usmernenie MVRR SR z  24. 8. 2007 k problematike spôsobu povo─żovania zmien dokon─Źovaných stavieb - stavebných úprav súvisiacich so zmenou tepelnej ochrany budov dodato─Źným zatep─żovaním ?

Zmeny oproti poslednému Usmerneniu MVRR SR z  9. 2. 2005 k tejto problematike sú vyvolané novými právnymi predpismi na energetickú hospodárnos┼ą. Oproti pôvodnému zneniu z ktorého sa vychádza boli zmenené tieto ─Źasti textu usmernenia „Projekt pre realizáciu by mal obsahova┼ą aj riešenie všetkých zásadných detailov (napr. detaily obvodového pláš┼ąa, detaily okien a ich osadenia, detaily strechy, detaily balkónov, lod┼żií a  terás, detaily súvisiace s  navrhovaním výstu┼żnej mrie┼żky v zatep─żovacích systémoch vyplývajúce zo zásad riešenia protipo┼żiarnej bezpe─Źnosti, odsúhlasených Prezídiom hasi─Źského a  záchranného zboru), ktoré pri ich nesprávnom zhotovení mô┼żu negatívne ovplyvni┼ą výsledný efekt zatep─żovania budov (napr. tepelnými mostami, zatekaním a pod.), ─Źo mô┼że stavebný úrad pod─ża okolností konkrétneho prípadu zabezpe─Źi┼ą aj v podmienkach stavebného povolenia (§ 66 ods. 3 písm. a) stavebného zákona).

Pod─ża § 4 ods. 1 zák. ─Ź. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budovy na ktoré sa vz┼ąahujú ustanovenia tohto zákona musia sp─║┼ła┼ą minimálne po┼żiadavky na energetickú hospodárnos┼ą nových budov ur─Źené technickými normami (predovšetkým STN 73 0540, pri významne obnovovaných budovách treba splni┼ą aspo┼ł kritéria minimálnych po┼żiadaviek stanovené STN 73 0540 : 2002).Pri významnej obnove budovy, ktorej sú─Źas┼ąou je pod─ża zákona ─Ź. 555/2005 Z.z. aj tepelná ochrana zateplením jej obvodového pláš┼ąa treba dosiahnutie potrebných tepelnotechnických kritérií zabezpe─Źi┼ą (preukáza┼ą) postupom stanoveným v § 4 ods. 3 tohto zákona, pri akceptovaní vyhlášky MVRR SR  ─Ź. 311/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon ─Ź. 555/2005 Z.z.

 Na stavebné úpravy súvisiace so zatep─żovaním budov alebo ich ─Źastí, ktoré sp─║┼łajú kumulatívne všetky 4  kritériá pod─ża § 55 ods. 2 písm. c)  stavebného zákona

  • a) vprípade jednoduchých stavieb (§ 139b ods.1 a 2 stavebného zákona) posta─Źí ohlásenie; vpredmetnej veci je v┼żdy v právomoci stavebného úradu, aj v takomto prípade vzh─żadom na konkrétne okolnosti a skuto─Źnosti, ur─Źi┼ą ohlásené stavebné úpravy na stavebné konanie.
  • b) pri ostatných stavbách (napr. bytové budovy, nebytové budovy) posúdenie toho, ─Źi je potrebné stavebné konanie je vecou správnej úvahy stavebného úradu. Spravidla ur─Źí ohlásené stavebné úpravy na stavebné konanie s doplnením dokumentácie pod─ża § 7 vyhlášky ─Ź. 453/2000 Z.z., vodôvodnených prípadoch aj s projektovým hodnotením energetickej hospodárnosti budov pod─ża vyhlášky MVRR SR ─Ź. 311/2009 Z.z., resp. tieto podliehajú stavebnému konaniu na základe ┼żiadosti o stavebné povolenie"
22)    Ako postupova┼ą najefektívnejšie pri financovaní obnovy (zatep─żovania) bytového domu?
Je mo┼żné odporú─Źa┼ą nasledovnú postupnos┼ą krokov :
1/ zisti┼ą ─Źi na danej budove je mo┼żné uplatni┼ą systémové poruchy, na ktoré sa poskytuje dotácia štátu. Ak áno, sú─Źas┼ąou navrhovaného riešenia  u 9 z 12 systémových porúch je zatep─żovanie budov. Upres┼łuje to zákon ─Ź. 443/2010 Z. z.
2/ vyu┼żi┼ą program obnovy bytovej budovy u ŠFRB, najmä ak chceme obnovu budovy rieši┼ą komplexne. ŠFRB po┼żaduje na zatep─żovací systém doklad preukazovania zhody, zatep─żovanie musí robi┼ą firma s udelenou licenciou a sú─Źas┼ąou obnovy sú nevyhnutné stavebné úpravy oprav vystupujúcich ─Źasti stavby. Po realizácii zatep─żovania sa musí hydraulicky vyregulova┼ą ústredné vykurovanie. ŠFRB poskytuje najvyšší úver s najni┼żšou úrokovou sadzbou na najdlhší ─Źas, ale ten sa mô┼że skráti┼ą formou ru─Źenia. Podporu je mo┼żné poskytnú┼ą len raz,
3/ vyu┼żi┼ą ponuku stavebných sporite─żní pre obnovu a rekonštrukciu bytov, najmä ak sme za─Źali šetri┼ą skôr. Treba však preukáza┼ą našetrených 10 %  celkove po┼żadovaných prostriedkov,  po─Źíta┼ą s medziúverom (sta─Źí aj 5% našetrených prostriedkov) a neskôr s úverom. Je potrebné v┼żdy si preveri┼ą aktuálny  stav podmienok sporitelní.
4/ posúdi┼ą ponuky 10 komer─Źných bank a ich ú─Źelové ponuky na obnovu a rekonštrukciu budovy. V ponuke je mo┼żnos┼ą rýchlejšieho získania úveru a v niektorých prípadoch i výhodnejšia forma ru─Źenia. V ponuke je i kombinácia foriem podpory a tieto ponuky sú výhodné pri dop─║┼łaní  riešenia obnovy, kedy sa nedá u┼ż vyu┼żi┼ą ŠFRB. 

23)    Oknami uniká najviac tepla, nie je preto výhodné radšej vymeni┼ą okná ako zatepli┼ą steny?
Oknami uniká naozaj najviac tepla, preto okná sú zdrojom najvä─Źších úspor. Samozrejme zále┼żí aj na ich ploche a tým podiele na celkových tepelných stratách. Staré drevené zdvojené okná majú vysoký sú─Źinite─ż prechodu tepla, majú vysokú infiltráciu, majú nevhodné a ─Źasto i nefunk─Źné kovanie. Sú vä─Źšinou po reálnej ┼żivotnosti a ur─Źite po tzv. ┼żivotnosti morálnej. Okná, aspo┼ł všade tam, kde nie je nútené vetranie, zabezpe─Źujú aj výmenu vzduchu v miestnosti. Ovplyv┼łuje sa tým relatívna vlhkos┼ą vzduchu v miestnosti. Krátkym, ale intenzívnym vetraním sa vymení vlhký vnútorný vzduch za vzduchu vonkajší s nízkym obsahom vlhkosti. Výmena okien by sa mala uskuto─Źni┼ą pred zateplením obvodového pláš┼ąa, ─Źím sa zvýši teplota na vnútornom povrchu obvodového pláš┼ąa. Výmenou okien za nové, tesnejšie sa mení vlhkostný re┼żim v miestnostiach. Pri zní┼żenej výmene vzduchu narastá relatívna vlhkos┼ą vzduchu, ─Źím mô┼że pri nezmenených tepelnoizola─Źných vlastnostiach obvodového pláš┼ąa skôr dochádza┼ą k rastu plesni. Zvýšením vnútornej povrchovej teploty obvodového pláš┼ąa vplyvom zateplenia na vonkajšom povrchu, vrátane ostenia, nadpra┼żia, parapetu, sa toto nebezpe─Źie odstráni. 

24)    Je pravda, ┼że zateplením, najmä pri tepelnej izolácii na báze penového polystyrénu (EPS),  sa konštrukcia príliš uzavrie a „nedýcha"?

Vlhkostné vlastnosti stavebných materiálov charakterizuje faktor difúzneho odporu a  stavebných konštrukcii difúzny odpor. ─îím je hodnota faktora difúzneho odporu ni┼żšia, tým materiál lepšie prepúš┼ąa vodnú paru. Difúzny odpor závisí aj na hrúbke materiálu. Vhodnos┼ą pou┼żitia jednotlivých tepelnoizola─Źných materiálov (tepelná izolácia na báze minerálnej vlny alebo penového polystyrénu) závisí na vlastnostiach pôvodných konštrukcii a na obsahu vlhkosti a teplote vzduchu v miestnostiach budovy. Rozhodujúcou podmienkou pre výber tepelnoizola─Źného materiálu, ale aj zatep─żovacieho systému je ú─Źel budovy. V budovách na bývanie, administratívnych budovách apod. nepôsobia významné zdroje vlhkosti a preto je mo┼żné na zateplenie uplatni┼ą kontaktné zatep─żovacie systémy s tepelnou izoláciou ─Źi z penového polystyrénu alebo minerálnej vlny. Budovy, ako napr. plavárne s vnútorným re┼żimom u┼żívania namáhaným vysokou vlhkos┼ąou, je potrebné zatepli┼ą odvetraným zatep─żovacím systémom s tepelnoizola─Źnou vrstvou na báze minerálnej vlny. Vhodnos┼ą uplatnenia navrhovaného systému je v┼żdy potrebné preukáza┼ą výpo─Źtom.

 

25)    Ako sa správa┼ą, aby sa predpokladané úspory dosiahli ?
Ak sa aj uskuto─Źnia všetky opatrenia, ktoré prinášajú úspory energie a tieto práce budú vykonané v potrebnej kvalite vytvoril sa len predpoklad pre dosiahnutie úspor energie. Skuto─Źné úspory energie ovplyvní vlastník svojím správaním. Správne zateplená budova i pri 21-22 stup┼łov tepla vytvára potrebnú vnútornú pohodu a preto túto teplotu je potrebné pravidelne regulova┼ą cez termostatické ventily. Treba si vytvori┼ą vlastný re┼żim nastavenia teplôt v jednotlivých miestnostiach. Ve─żkú pozornos┼ą je potrebné venova┼ą vetraniu. Má by┼ą intenzívne a pomerne krátke. Podobne sa je potrebné správa┼ą i pri spotrebe teplej vody a elektriny. Kone─Źné úspory energie v byte a v bytovom dome ovplyv┼łuje jeho vlastník svojím správaním zameraným na šetrenie energii v byte a v budove 

26)    Kedy  mô┼że  výrobca  zatep─żovacieho (tepelnoizola─Źného) systému  uplat┼łova┼ą na svoj výrobok zna─Źku CE ?

Na  hodnotenie  zhody   skladaného  výrobku  „Tepelnoizola─Źný  systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien"  (skupina výrobkov  ─Ź. 2101  pod─ża  prílohy ─Ź. 1  Vyhlášky MVRR SR ─Ź. 558/2009 Z. z.)  nie  je spracovaná európska harmonizovaná norma a preto sa na výrobok musí vypracova┼ą európske technické osved─Źenie (ETA)  a  to  pod─ża  pokynu ETAG 004, ktorý schválila EOTA (Európska organizácia pre technické osved─Źovanie). Osved─Źovacie miesto (v SR TSÚS n. o.) po uzavretí zmluvy s výrobcom spracuje návrh ETA a hodnotiacu správu (Evoluation Report). Návrh ETA a  hodnotiacu   správu, ktorá    predovšetkým   obsahuje    výsledky   skúšok   odošle  na pripomienkovanie hovorcom všetkých ─Źlenských státov EÚ a a┼ż po získaní všeobecného súhlasu vydá osved─Źovacie miesto ETA jeho výrobcovi. ETA je však len technická špecifikácia. Vlastné preukazovanie zhody posúdi výsledky získané v procese osved─Źovania a tieto musia by┼ą uznané notifikovanou osobou. ETA  v spojení s postupmi preukazovania zhody umo┼ż┼łuje výrobcom umiestni┼ą na výrobok CE ozna─Źenie.


27)   Aký význam má pre vlastníka budovy výber zhotovite─ża, ktorý má licenciu ?

Pri  výbere zhotovite─ża   zatep─żovacích prác na stavbe, ktorý má na tieto práce licenciu od TSÚS n. o., si vlastník vyberá  aj systém  zatep─żovania.  Kvalita  prác  zhotovite─ża je  kontrolovaná  tre┼ąou nezávislou  stranou, ktorá je akreditovaným inšpek─Źným orgánom pre overovanie kvality stavebných prác a realizuje   sa    systém  zatep─żovania na  ktorý je doklad preukazovania zhody  pod─ża   zákona   ─Ź.  90/1998   Z.  z.   o   stavebných  výrobkoch   v   znení   neskorších  predpisov. Kvalifikácia zhotovite─ża akreditovaným inšpek─Źným orgánom je po┼żadovaná normou  STN 73 2901  a tá  je záväzná cez § 43g ods. 2 Stavebného zákona.


28)   Do akých výšok stavby a za akých podmienok je v zatep─żovacom systéme mo┼żno uplatni┼ą EPS (penový polystyrén) ?

V zmysle ─Źlánku 117a zmeny 8 STN 73 0802 je zrejmé, ┼że pri stavbách s po┼żiarnou výškou do 22,5 m je mo┼żné pou┼żi┼ą v kontaktných zateplovacích systémoch do výškovej polohy po┼żiarneho úseku najviac 22,5 m tepelnú izoláciu s triedou reakcie na ohe┼ł E (pod─ża STN EN 13 501-1) alebo tepelnú izoláciu hor─żavosti A alebo B (pod─ża STN 73 0861 alebo STN 73 0862) a kontaktný zateplovací systém musí ma┼ą triedu reakcie na ohe┼ł najviac B-s1, d0. Pri po┼żiarnej výške nad 22,5 m musí sa od tejto výšky  pou┼żi┼ą tepelná izolácia s triedou reakcie na ohe┼ł najviac A2-s1, d0, (pod─ża STN EN 13 501-1) alebo tepelná izolácia hor─żavosti A alebo B (pod─ża STN 73 0861 alebo STN 73 0862) a kontaktný zateplovací systém musí ma┼ą triedu reakcie na ohe┼ł najviac A2-s1, d0. Prvú podmienku spl┼ła EPS uvádzaný v dokladoch preukazovania zhody pre tepelnoizola─Źné kontaktné systémy a je mo┼żné pou┼żi┼ą ho do po┼żiarnej výšky 22,5 m,  prípadne pri vyšších budovách ho kombinova┼ą a uplat┼łova┼ą len do výšky 22,5m

 

29)    Pod─ża ─Źoho sa navrhuje hrúbka tepelnej izolácie v zatep─żovacom systéme ?

Hrúbka  tepelnej  izolácie    v    kontaktnom  zatep─żovacom  systéme  (KZS)  aplikovanom  na obvodovom plášti sa navrhuje postupmi, ktoré vyplývajú z STN EN ISO 6946 a  STN EN ISO  13790, pri─Źom je potrebné preukáza┼ą  splnenie  štyroch  kritérií  reprezentujúcich  po┼żiadavky na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov pod─ża STN 73 0540-2: 2002  Tepelnotechnické  vlastnosti  stavebných  konštrukcií   a  budov. Tepelná  ochrana.  ─îas┼ą 2 : Funk─Źné vlastnosti.

Znamená to, ┼że neposta─Źuje navrhnú┼ą hrúbku tepelnej izolácie pre výsek obvodového pláš┼ąa na neprekro─Źenie maximálnej normou stanovenej hodnoty sú─Źinite─ża prechodu tepla UN  (W/(m2.K), ale je nutné navrhnú┼ą potrebnú hrúbku s oh─żadom na splnenie hygienického kritéria, t.j. zabezpe─Źenia vnútornej povrchovej teploty vyššej ako je kritická teplota rizika rastu plesní v miestach tepelných mostov pri uva┼żovaní teplotných a vlhkostných podmienok pôsobenia pod─ża lokality osadenia budovy a ú─Źelu u┼żívania miestnosti. Takto navrhnutou hrúbkou tepelnej izolácie by sa malo preukáza┼ą splnenie energetického kritéria (pri uva┼żovaní po─Źtu dennostup┼łov 3422 K.de┼ł) ur─Źeného v závislosti na faktore tvaru budovy. Navrhnutou hrúbkou tepelnej izolácie v sú─Źinnosti s ostatnými úpravami by sa malo preukáza┼ą splnenie potreby tepla na vykurovanie sp─║┼łajúce predpoklad dosiahnutia aspo┼ł triedy energetickej hospodárnosti B pod─ża vyhlášky MVRR SR ─Ź. 311/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon ─Ź. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov.

 

30)    Je potrebné po zateplení budovy predlo┼żi┼ą energetický certifikát ?

Zateplenie obvodového a strešného pláš┼ąa sú dôle┼żitou sú─Źas┼ąou významnej obnovy s výrazným podielom na zní┼żení potreby tepla na vykurovanie. Uvedená zmena kvality tepelnej ochrany sa vo vä─Źšine prípadov uskuto─Ź┼łuje v rámci riadneho stavebného konania na základe stavebného povolenia. Znamená to, ┼że ako sú─Źas┼ą projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu by malo by┼ą spracované projektové energetické hodnotenie tepelnej ochrany (aj zateplením) pod─ża vyhlášky MVRR SR ─Ź. 311/2009 Z.z.  a ku kolaudácii by mal by┼ą spracovaný energetický certifikát budovy na základe výpo─Źtu energetickej hospodárnosti budovy a zatriedenia budovy do energetickej triedy.

 
31)    Pre─Źo obnova budov pod─ża smernice 2002/91/ES a zákona ─Ź. 555/ 2005 Z. z.  je „významná" ?
Pod─ża preambule smernice 2002/91/ES obnova  existujúcich budov  vä─Źšieho rozsahu by sa mala pova┼żova┼ą za príle┼żitos┼ą  prija┼ą hospodárne  opatrenia  na  zlepšenie  energetickej hospodárnosti.  Zlepšenie   celkovej   energetickej hospodárnosti však nemusí nevyhnutne znamena┼ą celkovú obnovu budovy, ale mala by sa obmedzi┼ą na  tie  ─Źasti, ktoré  sú  najdôle┼żitejšie  z  h─żadiska energetickej hospodárnosti budovy a  je finan─Źne výhodná.       Dodato─Źné náklady  pri  takejto  obnove  by   sa  mali  vráti┼ą  pomocou   dosiahnutých   úspor   energie   po─Źas  ─Źasového  obdobia   súvisiaceho   s  o─Źakávanou  technickou   ┼żivotnos┼ąou   investície. Tento rozsah obnovy v smernici nazvaný ako „major renovation" bol prelo┼żený ako významná obnova a definovaný v duchu smernice v § 2 ods. 7 Zákona ─Ź. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.  

Odpovede na otázky ─Ź. 1 – 19, 29, 30 zostavila    prof. Ing. Zuzana Sternová PhD.,
odpovede na otázky ─Ź. 20 – 28, 31 zostavil           Ing. Anton Novotný .

   zdroj: http://www.zpzb.sk - Zdru┼żenie pre zatep─żpvanie budov  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     SLOVENSKÝ  PROJEKT MERANÍ GEOPATOGÉNNYCH ZÓN a GEOANOMÁLIÍ


Geologicka-mapa-SR-FB

          Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za ú─Źelom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z h─żadiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za ú─Źelom vyhodnotenia štatistického a geologického rozlo┼żenia geoanomálií pod obývanými oblas┼ąami. Zárove┼ł sa sleduje aj vplyv ur─Źitých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia ur─Źitým spôsobom eliminova┼ą  geoanomálie a GPZ.
           Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobi┼ą, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdr┼żujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

 

Pozri tie┼ż:

Levandu─ża lekárska priamo od pestovate─żky: www.byvajme.sk/levandula 


 

 

Novinky emailom
Mßte zßujem dostßvaŁ do emailovej schrßnky novinky, informßcia Ŕlßnky z tohto portßlu?
Prihlßste sa!
Email:

TOP ponuky
HżadaŁ v ponukßch:
 

TOP Ŕlßnky
 
www.byvajme.sk® Hlavnß Strßnka | Kontakty | Registrßcia