» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Elektrické vykurovanie olejovými radiátormi
 
Pridané: 23.08.2011 Vytlačiť článok
 
Dlhú dobu bolo medzi ?u?mi všeobecne zaužívaným názorom, že elektrina použitá na vykurovanie je ve?mi drahou formou energie. Avšak najnovší technologický pokrok priniesol prekvapujúce poznanie...
 
 

Pozri tiež: www.dracie-zily.sk : stránka zameraná na zdravšie a bezpe?nejšie bývanie  

ELKA a.s. Kremnické Bane – výrobca a predajca elektrických olejových radiátorov

 

Sme mladá dynamicky sa rozvíjajúca firma a za dobu nášho pôsobenia na trhu sme si získali dôveru zákazníkov ako na Slovensku, tak aj v zahrani?í. V oblasti výroby elektrických olejových panelových radiátorov sme získali množstvo skúseností a vieme našim zákazníkom ponúknu? nielen ekologickú formu vykurovania, ale aj cenné rady a odporú?ania z oblasti kúrenia elektrinou. Nako?ko sa opä? blíži vykurovacia sezóna, radi by sme Vám predstavili naše produkty nielen stálym, ale aj novým zákazníkom. Tiež by sme Vám radi priblížili výhody elektrického vykurovania vo všeobecnosti.

 

Elektrické vykurovanie olejovými radiátormi

 

Dlhú dobu bolo medzi ?u?mi všeobecne zaužívaným názorom, že elektrina použitá na vykurovanie je ve?mi drahou formou energie. Avšak najnovší technologický pokrok priniesol prekvapujúce poznanie – v porovnaní s akýmko?vek iným zdrojom energie elektrické vykurovanie môže predstavova? prevádzkovo najúspornejší spôsob vykurovania, sta?í efektívne regulova? kúrenie a zvoli? vhodnú izoláciu bytu, ?i domu.

Naše radiátory môžu by? ideálnym vykurovacím telesom, sta?í len efektívne využíva? možnos? regulácie tepla. V tomto prípade znižujú náklady na vykurovanie a okrem toho jednoduché na manipuláciu a údržbu. Okrem toho zanedbate?ná nie je ani tá výhoda, že elektrické radiátory ušetria stovky eur potrebné na inštaláciu ústredného kúrenia.

 

Netreba však zabudnú? ani na ?alšie faktory, ktoré hovoria „za“ kúrenie elektrinou. Sú nimi životné prostredie a zdravie. Elektrické olejové radiátory sú šetrné k životnému prostrediu, ke?že pri nepriamom vykurovaní prostredníctvom oleja nedochádza k spa?ovaniu prachových ?astíc a radiátory teda svojou prevádzkou nezbavujú vzduch jeho prirodzenej kvality. Takisto sú vhodné aj pre alergikov, nako?ko kúrenie nevysušuje vzduch a nevíri prach.

 

Po zvážení všetkých spomínaných faktorov už skuto?ne nie je dôvod váha?. Treba si len vybra? ten správny radiátor, ktorý rýchlo a efektívne vyhreje Váš domov.

 

Široký sortiment elektrických vykurovacích telies

 

A naozaj je z ?oho vybera?. V ponuke máme totiž široký sortiment elektrických olejových panelových radiátorov. Zákazník má možnos? výberu medzi radiátormi s jedným alebo dvomi panelmi, ktoré sú ovládané elektronickým regulátorom, alebo vyskúša? elektrický olejový panelový radiátor 21K DIGI s jednoduchým digitálnym ovládaním. Pre náro?nejších zákazníkov máme pripravenú novinku, a to digitálny radiátor 21K DIGI central, pri ktorom sa dá komfortne nastavi? nieko?ko vykurovacích režimov, medzi ktorými je možné nastavi? tiež ?asovanie.

   

    

 

Preto neváhajte a kontaktujte spolo?nos? ELKA,a.s. – slovenského výrobcu elektrických olejových panelových radiátorov. Kontaktova? nás môžete mailom na info@elka.sk alebo telefonicky na ?ísle

045 6 755 194.

 

Viac informácií o našich produktoch a službách nájdete na www.elka.sk

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     SLOVENSKÝ  PROJEKT MERANÍ GEOPATOGÉNNYCH ZÓN a GEOANOMÁLIÍ


Geologicka-mapa-SR-FB

          Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za ú?elom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z h?adiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za ú?elom vyhodnotenia štatistického a geologického rozloženia geoanomálií pod obývanými oblas?ami. Zárove? sa sleduje aj vplyv ur?itých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia ur?itým spôsobom eliminova?  geoanomálie a GPZ.
           Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobi?, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdržujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

 

Pozri tiež:

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula 


 

 

 

 

 

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia