» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Články a oznamy
 
Bezplatná registrácia firiem na portály www.byvajme.sk 10.03.2014
Zaregistrujte si bezplatne Vašu firmu a využite tiež možnos? bezplatného pridávania "akciových ponúk", inzerátov a informácií o novinkách vo Vašej firme.
čítaj viac...
 

GEOPATOGÉNNE ZÓNY – profesionálne meranie a eliminácia (odrušenie) geopatogénnych zón na celom slove 12.11.2018
Zaoberáme sa najmä negatívnymi ú?inkami Geopatogénnych zón na ?udí. Tiež aj rôznymi spôsobmi eliminácie (odrušenia) ich ú?inkov. Máte problémy so spánkom?. Ste malátny, nevysvetlite?ne unavený, nervózny?. Nevládzete tak ako kedysi?. „Lepí “ sa na Vás viac chorôb ako predtým?. Vaše deti sa v noci ?asto budia a pla?ú?. Máte problémy so spánkom?. Ste malátny, nevysvetlite?ne unavený, nervózny?. Nevládzete tak ako kedysi?. „Lepí “ sa na Vás viac chorôb ako predtým?. Vaše deti sa v noci ?asto budia a pla?ú?.-pokra?ovanie v ?lánku...
čítaj viac...
 

Ruši?ka Geopatogénnych Zón EMGEON 09.11.2018
V praxi osved?ený a ú?inný prostriedok na redukciu  (odrušenie) ú?inkov geopatogénnych zón je pasívny solenoid EMGEON HOME. V autách sa používa EMGEON CARE
čítaj viac...
 

Relaxa?né a Lie?ebné pyramídy - Využitie pyramíd nielen v domácnosti: 07.10.2016
V pyramídových konštrukciách, pod nimi a aj okolo nich prebiehajú rôzne pozitívne, lie?ivé javy a efekty. Sú?asná veda síce nevie vysvetli? na akých fyzikálnych alebo iných princípoch tieto javy prebiehajú. Ale fyzikálne ú?inky sú empiricky dokázané aj v praxi. Okrem rôznych štatisticky doložených štúdií v oblasti urýchlenia lie?enia niektorých chorôb, alebo poopera?ných stavov....
čítaj viac...
 

Stiahnite si Ebook Zdarma 07.10.2016
H?adáte kde sa dajú zdarma stiahnu? E-Booky ? ....
čítaj viac...
 

Vaše deti sa v noci budia a ?asto pla?ú? Máte aj Vy problémy so spánkom 22.06.2016
Existujú aj jednoduché riešenie týchto problémov bez tabletiek.
čítaj viac...
 

Dendroterapia - Ako využi? lie?ivé ú?inky stromov 22.09.2015
Viete o tom, že existujú tzv. "silné stromy: Teda stromy pri ktorých sa dá na?erpa? za krátku dobu energia?. Už pred dlhším ?asom som prišiel na to, že ke? sa opriem chrbtom o niektoré (najmä staršie stromy)cítim ur?ité ?ažko definovatelné pumpovanie v chrbtici. Akokeby strom so mnou komunikoval a dodával mi ......
čítaj viac...
 

Nebezpe?né Geoanomálie pod Vašimi obydliami - ?o o nich viete 30.04.2015
?o sú to vlastne Geoanomálie? - možnosti ich merania, redukcie a eliminácie ...
čítaj viac...
 

Slovenský projekt merania geoanomálií pod Vašimi obydliami 08.01.2015
Projekt meraní Geoanomálií (Geopatogénnych Zón - GPZ) prebieha za ú?elom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie...
čítaj viac...
 

Babi?kin Tip - Levandu?a skráš?uje 02.01.2012
Táto nádherná rastlinka dokáže poteši? nielen oko, ale pomáha aj pri zdravotných problémoch a je vynikajúcim kozmetickým prostriedkom. Doslova vie osvieži? všetky zmysly. Naše staré mamy, a aj dnešné šikovné gazdinky, pestujú levandu?u nielen pre jej krásu ale aj pre jej všestranné využitie.
čítaj viac...
 

1 Košický Antiquariát -ANTIQART, s.r.o., Hlavna 12, Košice 13.03.2014
Knihy predávame od roku 1997.V našom internetovom obchodíku nakupujú ?udia z celého Slovenska aj zo zahrani?ia, posielame knihy do celej Európy, ale aj do Japonska ?i USA a vä?šina z nich sa ku nám pravidelne vracia.Knihy, platne, ?asopisy u nás kúpite lacnejšie. Ke?že sme internetové kníhkupectvo pevne spojené s "kamenným", dokážeme vám ponúknu? výhody oboch naraz
čítaj viac...
 

Nebezpe?né mikroslúchadlá Vám doslova prepa?ujú mozog. 27.07.2014
Okrem notoricky známeho faktu, že sústavné používanie slúchadiel v ušiach poškodzuje sluch je menej známy ale možno aj nebezpe?nejší fakt, že pri používaní slúchatiek. Je mozog doslova prepa?ovaný vysokými hodnotami magnetickej indukcie. zdroj: www.dracie-zily.sk
čítaj viac...
 

?asté otázky pri zatep?ovaní obytných domov 02.07.2013
Súhrn odpovedí na naj?astejšie otázky oh?adom zatep?ovania
čítaj viac...
 

Geopatogenne Zony: Meranie Geopatogennych zon 25.08.2021
Realizujeme meranie geopatogennych zon po celom uzemi Slovenska
čítaj viac...
 

Ruši?ka Geopatogénnych Zón EMGEON 09.11.2018
V praxi osved?ený a ú?inný prostriedok na redukciu (odrušenie) ú?inkov geopatogénnych zón je pasívny solenoid EMGEON HOME. V autách sa používa EMGEON CARE Dokáže eliminova? (odruši?) pôsobenie geopatogénnych zón v kruhu o priemere cca 10-15 metrov. Závisí to aj od intenzity geopatogénnych zón.
čítaj viac...
 

Ruši?ka Geopatogénnych Zón EMGEON 09.11.2018
V praxi osved?ený a ú?inný prostriedok na redukciu (odrušenie) ú?inkov geopatogénnych zón je pasívny solenoid EMGEON HOME. V autách sa používa EMGEON CARE Dokáže eliminova? (odruši?) pôsobenie geopatogénnych zón v kruhu o priemere cca 10-15 metrov. Závisí to aj od intenzity geopatogénnych zón.
čítaj viac...
 

Záhadné Geopatogénne Zóny 21.11.2017
?o sú to tie geopatogénne zóny a ako negatívne vplývajú na ?udí.
čítaj viac...
 

Profesionálne merania Geopatogénnych zón po celom Slovensku 03.11.2017
Zaoberáme sa meraním a elimináciou ú?inkov Geopatogénnych zón na celom Slovensku.
čítaj viac...
 

Efektívne zariadenia na odrušenie Geopatogénnych zón 02.06.2017
V praxi osved?ený a ú?inný prostriedok na redukciu geopatogénnych zón je pasívny solenoid EMGEON HOME. V autách sa používa EMGEON CARE
čítaj viac...
 

Je vždy efektívne zadováži? si plastové okná s trojsklom? 05.10.2015
Ob?uba plastových okien v SR je daná nie len výhodným pomerom kvalita – cena, ale taktiež faktom, že ide prakticky o bezúdržbové prvky. U plastových okien odpadá nutnos? starostlivosti o povrchovú úpravu. Aké okná ale zvoli?, ?ím sa riadi?, je vždy efektívne zadováži? si plastové okná s trojsklom?
čítaj viac...
 

Chcete si adoptova? psíka a neviete ako na to? 17.05.2015
Útulok opustených zvierat Košice Únia vzájomnej pomoci ?udí a psov (U.V.P) je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2001 v Košiciach na východe Slovenska ...viac informácií >>
čítaj viac...
 

Nízkoenergetický montovaný dom – najlepšie životné rozhodnutie 12.08.2014
Investova? do úspor energií vo svojom vlastnom dome je jedným z najlepších a najistejších spôsobov zhodnotenia pe?azí. Všetci predsa vieme, že najlacnejšia energia je tá, ktorú ušetríme. A práve tu, pri h?adaní spôsobu realizovania svojho bývania, nachádza uplatnenie montovaná drevostavba ako prvý krok k úsporám a nielen k nim...
čítaj viac...
 

Hurá ideme zatepli? 12.08.2014
V dome, byte kde strávime viac ako 12 hodín denne chceme sa cíti? pohodlne. Komfort v súkromí, ale ovplyv?uje dôležitý faktor a to je cena energií. Za?íname komunikova? o danom probléme v rodine v práci. O?i, uši máme otvorené aj v oblasti mediálnych správ v danej problematike.Spo?ítame úspory .....
čítaj viac...
 

Vlhkos? v byte a ?o s ?ou 05.08.2014
Možno sa vám bude zda?, že v ?asti môjho ?lánku je skrytá irónia, ale nie je to ni? iné len otvorenie stále sa rozmáhajúceho problému nadmernej vlhkosti v našich bytoch.... Ing. Igor Kadlec, Technický skúšobný ústav Pieš?any,
čítaj viac...
 

Minitec s.r.o. - interiéry a kuchyne na mieru 11.03.2014
Už viac ako 20 rokov sa snažíme v MINITEC-u prináša? inovatívne riešenia v oblasti interiérového dizajnu. Zaoberáme sa navrhovaním a výrobou interiérov na mieru a predajom exkluzívnych nemeckých kuchý? zna?ky Nolte. Každá kuchy?a je originálne navrhnutá pod?a požiadaviek klienta s dôrazom na funk?nos?. Sanžíme sa spoji? kvalitu, luxus, dizajn a prijate?nú cenu do jedného celku.
čítaj viac...
 

Kvetinové obrazy, steny a lietajúce kvetiná?e. 14.12.2013
V zahrani?í, ale v poslednej dobe už aj na Slovensku najmä v známych reštauráciách, ale aj reprezenta?ných priestoroch pribúdajú v rámci interiérov zelené steny- green wall. Ide o netradi?ný spôsob pestovania kvetov na stene, vo vertikálnej polohe, pri?om je zabezpe?ené automatické, prípadne samozavlažovanie nielen v známom vertikálnom, ale aj horizontálnom smere. Teraz si môžete sami v rámci interiéru vytvori? takéto kvetinové steny.
čítaj viac...
 

Dôvody pre kúrenie drevom 03.10.2013
ako správne a ekonomicky vykurova?
čítaj viac...
 

Biomasa a jej využitie 02.10.2013
Popis viacerých možných spôsobov využitia biomasy a ekonomické prepo?ty
čítaj viac...
 

H?adáte spo?ahlivé bezpe?nostné dvere? 02.10.2013
Firma GUZMA bola založená v roku 1990 Petrom Guzmom. Od roku 1993 vyrába bezpe?nostné dvere vynikajúcej kvality s trezorovým uzamykaním.
čítaj viac...
 

Ochrana pivníc vo?i vykrádaniu 25.08.2013
Pre?ítajte si o možnostiach zabezpe?enia pivni?ných kójí, ktoré sú tvorené len drevenou latkovou konštrukciou. ZLODEJI VIAC VYKRÁDAJÚ BYTOVÉ PIVNICE Pivnice, ktoré patria k vä?šine bytov na Slovensku, využívajú niekto viac, iní ich navštevujú len zriedkavejšie. Faktom je však to, že každá pivni?ná kója je rovnako vlastníctvom majite?a bytu, ako jeho samotná obytná plocha. Jej praktické využitie však vä?šinou závisí na ochote riskova?, o veci akej finan?nej hodnoty sme ochotný, v prípade jej vykradnutia, prís?.
čítaj viac...
 

?ím a v akej hrúbke si zatepli? dom 02.07.2013
Aká hrubá má by? vlastne tepelná izolácia? Realizátor zateplenia spravidla odporú?a vždy 5 cm hrúbku izolácie, stena však môže by? rozdielna, a tak si vyžaduje aj rôznu hrúbku izola?nej vrstvy. Navyše aj odporú?ané hrúbky sa postupne menia. Preto je dobré prezrie? si, aké hrúbky odborník aktuálne odporú?a....
čítaj viac...
 

Dodato?né zateplenie domu 02.07.2013
Zatep?ovanie domu na prvý poh?ad nie je žiadna veda. Vo všeobecnosti prevláda názor, že zateplenie si každý šikovný domáci majster môže spravi? aj sám. A že môže aj dokonca ušetri?, ak pri nákupe skombinuje najlacnejšie komponenty viacerých výrobcov. Opak je však pravdou....
čítaj viac...
 

?ím zatepli? dom 02.07.2013
Stru?ný preh?ad a popis rôznych materiálov a technológií vhodných na zateplenia domu ...
čítaj viac...
 

Základné pojmy v zatep?ovaní 02.07.2013
Preh?ad a vysvetlenie základných pojmov pri zatep?ovaní
čítaj viac...
 

Faktory ovplyvnujuce cenu zateplenia budov 02.07.2013
Ako sa zorientova? v cenách a jednotkové ceny základných materiálov zatep?ovacích systémov
čítaj viac...
 

Dekoratívne Techniky 31.03.2013
Dekoratívne maliarske techniky sú ma?by vykonané farbou priamo na stenu, namiesto obrazu, kame?a ?i tapety. Nemusí to byt vždy vytvorený obraz alebo vzor, ale môže to by? aj textúra vytvorená farbou alebo štruktúra vytvorená omietkou......
čítaj viac...
 

Opatrenia proti krádežiam v bytových pivniciach 14.08.2012
Vä?šina bytových pivníc je chránená vlastne len latkovými stenami a uzamykaná rôznymi visacimi zámkami. Po vniknutí zlodeja do pivni?ných priestorov títo zvy?ajne vylamujú viac kójí naraz. Sú to tie, v ktorých ich nie?o zaujme, alebo tie, do ktorých nevidie?, ?o je v nich uskladnené...
čítaj viac...
 

Kompletná ochrana vo?i vlámaniu na jednom mieste 21.05.2012
Pojmy ako bezpe?nostné dvere, kvalitný zámok, dobrý k?ú?, sú už dostato?ne známe. V poslednej dobe sa k nim pridávajú aj:bezpe?nostné okná, nerozbitné sklá, ?i znovuzrodená klasická mreža. Všetko to spája pojem ”ochrana pred neželanými zlodejmi”...
čítaj viac...
 

Dokáže nás sklo vo dverách ochráni? ? 04.05.2012
Mnohí z nás majú svoje vstupné dvere do rodinného domu presklené. Ako je to však s jeho bezpe?nos?ou a odolnos?ou vo?i vandalom, ?i zlodejom ? Pokro?il aj v tomto smere vývoj ?
čítaj viac...
 

Vchodové plastové dvere vás neochránia 28.03.2012
Spolieha? sa na to, že vás vaše vchodové plastové dvere do rodinného domu ochránia, sa v žiadnom prípade nemôžete. Zlodeji ich dokážu otvori? bez k?ú?a, a to jednoducho a ve?mi rýchlo...
čítaj viac...
 

Cez plastové okno Vás vykradnú za chví?u 27.01.2012
Sta?í bežný skrutkova? a trochu šikovnosti. ?o sa dá proti tomu robi?? ....
čítaj viac...
 

Existujú neprekonate?né dvere? 17.11.2011
Je mnoho spôsobov ako uzamknuté dvere prekona?. Len jeden spôsob je však neprekonate?ný...
čítaj viac...
 

Hviezdne nebo - luxusný svetelný doplnok interiéru 24.10.2011
Svojím neobmedzeným potenciálom, flexibilitou a maximálnou bezpe?nos?ou umož?ujú optické vlákna vytvori? efektné a reálne vyzerajúce hviezdy, repliky zoskupení ?i lietajúcich komét...
čítaj viac...
 

Zruby z cédru 04.10.2011
Drevo, ako ekologický a trvalo obnovite?ný zdroj, ponúka pohodlné a zdravé prostredie, ktoré neškodí ani alergikom. Tento materiál takisto pohlcuje škodliviny, aby ovzdušie okolo neho bolo zdravšie.....
čítaj viac...
 

ZÁRUB?A DREVENÁ, ?I KOVOVÁ? 02.09.2011
Ochrana nášho bytu ?i rodinného domu vo?i vlámaniu a neželanej návšteve sa už v sú?asnsti stáva nevyhnutným štandartom. A celkom logicky za?íname u dverí, a to ich výmenou za dvere bezpe?nostné.
čítaj viac...
 

Odstránenie vlhkostí a plesní 31.08.2011
Všeobecné smerovanie tepelnej ochrany budov na nepriedušné zatep?ovacie systémy prináša už aj na Slovensku mnohé, pred tým nepoznané negatívne efekty. V starých bytoch, kde desa?ro?ia neboli problémy s ples?ou sú ich majitelia zasko?ení...
čítaj viac...
 

Elektrické vykurovanie olejovými radiátormi 23.08.2011
Dlhú dobu bolo medzi ?u?mi všeobecne zaužívaným názorom, že elektrina použitá na vykurovanie je ve?mi drahou formou energie. Avšak najnovší technologický pokrok priniesol prekvapujúce poznanie...
čítaj viac...
 

Ma?by na stenu 23.08.2011
Deti majú svojich hrdinov, svoje sny. Chlapci túžia by? ako Spiderman, diev?atá víly a princezné. Na stene ich môže doma denne ?aka? príbeh, ktorý milujú...
čítaj viac...
 

Drevo-hliníkové okná 23.08.2011
Okenné konštrukcie sú v sú?asnosti vyrábané z rôznych základných materiálov ako napr. drevo, plast, popr. hliník. Každý z týchto materiálov má mnoho výhod ale aj nevýhod...
čítaj viac...
 

Špi?ka v dverách rodinného domu 27.07.2011
Od teraz už ku všeobecne známym dverám, ako sú plastové, ?i drevené, z ktorých si môžeme vybera? pri zvažovaní aké vstupné do nášho rodinného domu .....
čítaj viac...
 


TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia